Prof. dr. Aleksandar Pushevski
Specialist për reumatologji.
Tel: 02 3133 313 / 070255600
E-mail: neuromedica@neuromedica.com.mk / dr.pusevski@neuromedica.com.mk

Arsimimi:
Fakulteti i Mjekësisë – 1966;
Specializim për mjekësi interne 1972;
Mbrojti tezën e doktoraturës në Fakultetin e Mjekësisë – Shkup 1989;
Subspecializim për reumatologji.

Përvojë pune:
Qendra Shëndetësore Probishtip 1972-1975;
Klinika e Reumatologjisë 1975-2006;
Docent, asistent profesor dhe profesor në Fakultetin e Mjekësisë – Shkup në vitet 1989-2006
Nga viti 2006 në Poliklinikën Neuromedika.

Arritjet shkencore dhe profesionale:
Kryetari i Shoqatës së Reumatologjisë së Maqedonisë;
Anëtar i Kryesisë së Shoqatës Evropiane të Reumatologjisë;
Autor i disa punimeve shkencore, duke përfshirë monografinë Revmatoiden arthritis;
Bashkautor i një libri shkollor për Mjekësi interne dhe Propedeutikë klinike.