Drejtuesit

Dr. Emil Ugrinovski

Menaxheri i Përgjithshëm

Tanja Ivanova - Gjeorgievska

Menaxher Assistant

Ariton Kandikjan

Menaxher Assistant

Martin Velichkovski

Menaxher Assistant Kumanovë

Dr. Haralampos Sukuroglu

Menaxher Assistant Kilkis, Greece

Mira Trajcevska-Petrovska

Koordinator për kontrollime sistematike

Biljana Mitevska

Кontabilitet