Dr. Sllavço Kusakatski
Specialist për radiologji
Tel: 02 3133 313 / 078322854
E-mail: neuromedica@neuromedica.com.mk / dr.kusakatski@neuromedica.com.mk

Arsimimi:
Më datën 25.09.1992 – Specializimi në Radiodiagnostikë – Fakulteti i Mjekësisë në UKIM – Shkup
Më datën 20.06.1984 – Doktor i Mjekësisë – Fakulteti i Mjekësisë në UKIM
Përvojë pune:
Më datën 20.06.1984 – Spitali Ushtarak – Shkup në repartin e Radiologjisë
Më datën 01.02.2010 – ISHP 8 Shtatori Shkup në repartin e Radiologjisë
Nga 01. 06. 2016 – ISHP Neuromedika Shkup
Gjatë stazhit të punës në RTG në Spitalin Ushtarak Shkup ai punon në repartin e radiologjisë intervente – angiografi invazive, më pas në repartin e TK, ku ishte shef i repartit. Përveç diagnostikimit klasik RTG, ai punon në të gjithë programin e diagnostikimit me TK, si dhe në diagnostikimin me RM – neuroradiologji.

Ka marrë pjesë në seminare të shumta, punëtori, kongrese brenda dhe jashtë vendit, si dhe në shkolla edukimi siç janë shkolla TK në Novi Sad, Shkolla MRI në Sremska Kamenica, Novi Sad etj.