Dr. Maja Cvetkova
Specialistе për stomatologji
Tel: 02 3133 313
E-mail: neuromedica@neuromedica.com.mk /

Arsimimi:
Fakulteti i Stomatologjisë në UKIM.
Pjesëmarrje në disa seminare dhe trajnime në fushën e stomatologjisë