Dr. Gjorgji Vanovski
Mjek i përgjithshëm
Tel: 02 3133 313
E-mail: neuromedica@neuromedica.com.mk / dr.vanovski@neuromedica.com.mk