Доц. Д-р Владимир Дугалич
Специјалист по абдоменална и општа хирургија
Тел: 02 3133 313
E-mail: neuromedica@neuromedica.com.mk

Доцент д-р. Владимир Дугалич во својата богата работна кариера бил Раководител на одделение за хепатобиопанкреатик, во Клинички центар на Србија во Белград.
Хируршки вештини:

 • Сите видови на големи хепатални ресекции, вклучително и десна и лева хепактомија,
 • зголемена десна и лева хепактомија,
 • централна ресекција на црниот дроб (сегменти IV, V и VIII),
 • сегментални анатомски ресекции на црниот дроб (сегменти VII и VIII, IVB и V),
 • билијарна реконструкции како и
 • сите операции на билијарна линија,
 • ресекција на панкреасот
  • цефална дуоденопанкреактомија,
  • дистална спеленопанкреактомија вклучувајќи операција на Стразберг,
  • централна ресекција на панкреасот,
  • ресекција на панкреасот на главата со зачувување на дуоденумот,
 • лапароскопска холецистектомија,
 • асистирана трансплантација на живеење гасректомија и сите видови на гастрична ресекција,
 • сите видови ресекции на тенкото и тенкото црево, вклучително и десната и левата хемиколектомија,
 • предниот горен и предниот долен ресекција на ректумот,
 • билатералната адреналектомија и
 • нефректомија.

Образование:
1987 – 1992 година: Медицински факултет, Универзитет во Белград. Соработник на Младите таленти на Српската академија на науките и уметностите
Јуни 1992 година: Дипломирал на Медицинскиот факултет во Белград со просечна оценка од 10 (десет). За време на студиите бил демонстратор на анатомија и микробиологија. Ја доби Октомвриската награда Октомври во Белград за неговата работа „Ефектот на магнезиум врз ексцитабилност на миокардот“
Јуни 1998 година: Специјализиран испит по општа хирургија со одлични резултати.
2002 година: Завршен курс за лапароскопска хирургија
2002 – 2006 година: Работа со проф. Д-р Божина Радевиќ, основач на хирургија за трансплантација на црниот дроб во Србија. Член на тим за пресадување на црниот дроб.
Мај 2007 година: Магистер по медицински науки по хируршка анатомија на Медицинскиот факултет во Белград, магистерски труд „Важноста на прогностичките фактори во хируршки третман на рак на панкреасот“
Сеп 2008 година: Избран за доцент професор по хирургија со анестезиологија
Јуни 2014 година: Се здоби со титула доктор на медицински науки со одбрана на неговата докторска дисертација под наслов „Рано откривање и фактори на ризик за развој на клинички значајна панкреасна фистула кај пациенти по цефална дуоденопанкреактомија“
Март 2015 година: Избран за доцент професор по хирургија за анестезиологија
Студија во странство:
По препорака на проф. Д-р Зоран. Герзиќ за време на специјализацијата помина еден месец на одделот за хирургија во Венеција – Проф. Д-р В. Тремолада, јуни 1996 година
Болница Хамерсмит Лондон, Оддел за хирургија – Проф. Д-р Н. Хабиб и проф. Д-р Р. Вилијамсон, јули – август 1997 година, ноември – декември 2003 година
Еден месец во болницата „Пол Брус Вилјуиф“ во Париз (одделение ХБП) со проф. На D. Castaign, мај 2006 година (Хепатобиопанкреакција и Трансплантација)
Еден месец во болницата Густаво Роси во Верона, Италија, со проф. Д-р Клауди Баси, април 2008 година (хирургија на панкреасот)
Еден месец во универзитетската болница Нагоја, проф. Д-р Акимаса Накао, Фербаур 2010 (Хирургија на црниот дроб и панкреасот)
Еден месец во болницата со Црвен крст, медицински центар, проф. Д-р Масатоши Макуучи, април 2011 година (Хирургија на црниот дроб и панкреас)
Две недели во болницата „Universitats Spital Цирих“, проф. А Клавијан, октомври 2012 година (хирургија на црниот дроб и панкреасот и трансплантација)
Месечно, болницата во Лондон Кингс колеџ, проф. Најџел Хитон, во рамките на програмата за трансплантација на црниот дроб, јуни-јули 2013 година, април 2015 година
Две недели, Универзитет во Хајделберг, хируршка клиника, панкреас и црниот дроб, хирургија за трансплантација, 15.06-30.06, 2016 г. Проф. М. Бухлер
Две недели, Универзитетска хируршка клиника на Универзитетот Хуманитас во Милано, Хирургија на црниот дроб, март 2018 година, од проф Гвидо Торозили