Проф. др Ладислава Грчевска
специјалист интренист, супспецијалист нефролог.
Тел: 02 3133 313
E-mail: neuromedica@neuromedica.com.mk

Од 01.04.1976  до 19.09.2018 година работев на Клиника за нефрологија (42 години)
Во овој период завршив специјализација по интерна медицина и субспецијализација по нефрологија.
Последно наставно звање ми е редовен професор по интерна медицина.
Од 20.09.2018 до 01.12.2019 година работев со ццентар за хемодијализа во склоп на Diaverum Clinic Визбегово( поранешен Diamed Македонија).