Проф. Д-р Љупчо Лековски
Специјалист по Урологија
Тел: 02 3133 313 / 070 254 004
E-mail: neuromedica@neuromedica.com.mk / dr.lekovski@neuromedica.com.mk

Образование

2009

Професор на Медицински факултет во Скопје
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, Република Македонија

2006
Стручна обука за лапараскопска хирургија – во универзитетската болница – Elizabetiner Krankenhaus во Linz, Austria

2004
Вонреден професот на Медицински факултет во Скопје

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, Република Македонија

2002
Доктор на науки при Медицинскиот факултет во Скопје
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, Република Македонија

1998 – 1999, 2004
Професионален престој и соработка – „ за третман на малигни заболувања на угогениталниот тракт, особено карцином на простатата Allgemeines Krankenhaus„ во Виена –  Проф. Др. M.Marberger

1993 – 1994

Стручна обука во сите области на конвенционална и ендоскопска урологија

Здражение на Американската влада – SACOW,„Toronto Sick Kids Hospital“ во Канада – Проф. Др B.Churchill , „

Меморијална болница St.Lukes Roosvelt во New York, Проф. Др. D.Waughan

1990

Специјализација на Медицински факултет во Скопје

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, Република Македонија

1982

Дипломиран на Медицински факултет во Скопје

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, Република Македонија

Работно искуство

2015-2021 Медицински директор во Болница Аџибадем Систина

2010 – 2021
Болница Аџибадем Систина
Оддел за урологија, главен на одделение за хирургија

1984 – 2010
Универзитетски Клинички центар – Скопје
Клиника за урологија