Проф д-р Горан Кондов
Специјалист по општа хирургија, супспецијалист по градна хирургија

Тел: 02 3133 313 / 070 252 010
E-mail: neuromedica@neuromedica.com.mk / kondov@yahoo.com

Образование и квалификации

1983                  Доктор, Медицински факултет при УКИМ, Скопје

1990                  Специјалист по општа хирургија

1993                  Супспецијалист по торакална хирургија

1997                  Доктор на медицински науки

1998                  Доцент по хирургија на МФ при УКИМ, Скопје

2003                  Вонреден професор по хирургија на МФ при УКИМ, Скопје

2003 – 2013      Шеф на Катедра по хирургија на МФ при УКИМ, Скопје

2008                  Професор по хирургија на МФ при УКИМ, Скопје

2014 – 2022     Шеф на одел за заболувања на дојка, Клиника за торакална и васкуларна хирургија

2022                  Шеф на одел за градна хирургија, Клиника за торакална и васкуларна хирургија

 

Научна работа

Во изминатиов период  Проф. Кондов учествувал во бројни едукации од областа на заболувања на дојка, градна хирургија и кардиохирургија, и тоа во Белград (Србија), Њу Касл (Велика Британија),  Милано (Италија), Софија (Бугарија), Атина (Грција), Виена (Австрија).

Активно е вклучен во стручно-научната работа на Клиниката за торакална и васкуларна хирургија, а исто така и во изведувањето на практичната и теоретската настава за студентите по медицина, како и за студентите по стоматологија, за предметот „хирургија“.

Учествувал на повеќе конгреси и симпозиуми во земјата и во странство.

Проф. Кондов има публикувано над 120 научни трудови и 4 книги од областа на заболувања на дојката и градна хирургија.

 

Членство

Член е на Македонската хируршка асоцијација

Член е на Македонската анти-канцер асоцијација.

Член е на повеќе здруженија како European society of extracorporeal circulation and tehnology, Eurosurgery, European respiratory society, European society of general thoracic surgery, European School of Oncology, College of European School of oncology, European society of mastology.