Проф. Д-р Анте Поповски
Специјалист по невропсихијатрија

Тел: 02 3133 313
Е-пошта: dr.popovski@neuromedica.com.mk

Образование

 • Специјализација во психијатриска болница „Врапче“ во Загреб, Хрватска
 • Специјализација на Универзитетска клиника во Хајделберг, Германија
 • Во 1983 година одбранета докторска дисертација на Медицинскиот факултет во Загреб


Работно искуство

 • Во 1997 година избран за редовен професор по невропсихијатрија
 • Раководител на оддел за ургентна неврологија
 • Директор на клиниката за неврологија при МФ во Скопје
 • Претседател на Здружение на невролози на клиниката
 • Претседател на Здружение на лекари на градот Скопје
 • Претседател на Македонско лекарско друштво


Научно творештво

 • Напишал и објавил повеќе од 200 трудови од областа на невропсихијатријата
 • Презентирал трудови на конгреси и симпозиуми ширум светот
 • Автор на 22 монографии од областа на невропсихијатријата
 • Автор на учебник по неврологија за студенти по медицина на Медицински факултет во Скопје
 • Автор на учебник по неврологија за студенти по Стоматологија на Стоматолошки факултет во Скопје