Прим. д-р Воислав Кајевски
Специјалист уролог
Тел: 02 3133 313 / 071266960
E-mail: neuromedica@neuromedica.com.mk / dr.kajevski@neuromedica.com.mk

Образование:

Прим. д-р Воислав Кајевски во 1977 година ги завршува своите студии по медицина на Медицински Факултет Скопје по што се вработува како воен лекар во воена амбуланта во Скопје. Од 1985 до 1989 година ја извршува специјализацијата во Воената болница во Скопје, од каде во 1988 / 1989 година посетува студии и обука во Дом 4ти Мај Воена Меидицнска Академија во Белград.
Специјализацијата по урологија во вид на магистериум ја завршува во 1989 година.

Работни искуство:
Од 1989 година се до 2010 година работи како специјалист уролог во Воена Болница Скопје.

Од 2010 до 2018 година работи како специјалист уролог во Градска Болница 8ми Септември.

И од 2018 па се до денес работи во Болница Неуромедика.

Прим д-р Воислав Kајевски има работено два турнуси од 6 месеци во 2009 и 2010 година како лидер на хируршки тим при норвешки контингент на НАТО во Авганистан

Професионално доусовршување:
Има посетено усовршување на Воената медицинска Академија во Софија во 2000 година.