Како да купиш услуга со iutePay?

  1. Изјасни се на пултот на „Неуромедика“ дека сакаш да ја платиш услугата со опцијата за плаќање „iutePay“
  2. Преземи ja и инсталирајте ја апликацијата „MyIute“ или најави се на постоечката
  3. Потпиши го договорот во апликацијата
  4. Користи ја услугата