Д-р Зоран Јовановски 
Специјалист дерматовенеролог
Тел: 02 204 23 23
E-mail: neuromedica@neuromedica.com.mk/
dr.jovanovski@neuromedica.com.mk

Работно искуство:

Здравствен Дом Скопје

Болница Санте Плус Скопје

Болница Неуромедика

Образование:

1982 година завршува Медицински факултет во Скопје

Од 1995 – 1998 е на специјализација на Медицинскиот факултет во Скопје, дерматовенерологија.