Д-р Владимир Сенекович
Специјалист ортопед и трауматолог
Тел: 02 3133 313
E-mail: neuromedica@neuromedica.com.mk

Образование:

Во 1985 година, тој ги заврши студиите на Медицинскиот факултет во Љубjана.
Во 1987 година, ја започна специјализацијата за општа хирургија и трауматологија. Специјализацијата ја завршува во 1993 година.

Работно искуство:

Медицинскиот центар Универзитет Љубјана, на одделот за трауматологија.
Од 2013 година работи како приватен лекар, специјализиран за трауматологија.

Повеќе годишно искуство во хирургијата со решавање и на најсложените случаи во ортопедијата и трауматологијата, посебно артроскопската хирургија и третман на повреди на зглобовите, лигаментите, менискусите како и сите останати спортски повреди.

Член на:
Словенечки и странски здруженија за трауматологија и гостин – предавач на бројни стручни конференции и во Словенија и во странство.

Поседува 4 дозволи за работа словенечка (матична), хрватска, англиска и сега преку соработката со Болница Неуромедика и македонска лиценца.