Д-р Томислав Цуцуловски
Специјалист по интерна медицина
Тел: 02 3133 313
E-mail: neuromedica@neuromedica.com.mk

Едукација

2015г. Едукација на ГЕХ Клиника во Љубљана , Р.Словенија , еден месец (Ендоскопија на горен гастроинтестинален тракт како и Ултразвук на абдомен).

2015г. Едукација во Клиничка болница Токуда-Софија, Р.Бугарија , еден месец (Колоноскопија, Ултразвук на абдомен и Тераписки процедури во ендоскопија на ГИТ)

2013г. Едукација на ГЕХ клиника во Скопје во траење од 6 месеци (Ендоскопија на горен гастроинтестинален тракт)

2006-2010г. – специјализација по интерна медицина на медицински факултет „Св. Кирил и Методиј“-Скопје.

2002г. – вработен  на Интерно одделение при ЈЗУ Општа болница -Охрид.

2001-2002г. се запослува во ЈЗУ Општа болница, одделение за Итна медицинска помош -Охрид.

1998-2001г. – вработен во Министерство за здравство ПЕ-Струга, како државен санитарен и здравствен инспектор.

1996г. -објавува книга посветена на проблематиката за прекумерна тежина, со наслов „Ослабете сигурно и трајно”.

1991-1996г. -дипломира на медицински факултет „Св. Кирил и Методиј” во Скопје.

1985-1989г. завршува средно медицинско училиште „Св.Климент Охридски”-Охрид.

Работно искуство:

Доктор по интерна медицина вработен  во ЈЗУ Општа болница -Охрид со 22  години работно искуство.

Повеќе од 25 години искуство во третман на Гојазност, првенствено со дозно регулирана нискокалорична исхрана.

Работа со пациенти во ургентна интернистичка амбуланта –итни пациенти, како и закажани пациенти на термин.

Богато искуство со болнички третман на широк опсег на Интернистички заболувања.

Работа во Кабинет за Ендоскопија на Гастроинтестинален тракт(Езофагогастродуоденоскопија и Колоноскопија)

Работа во кабинет за Ултразвук на абдоменални органи.

Учесник на бројни конгреси, симпозиуми и едукативни предавања првенствено од областа на Интерна медицина, како во нашава држава така и во странство.

2020 год – Неуромедика болница