Д-р Наташа Доргут Трајковска
Доктор по стоматологија
Тел: 02 313 33 13
E-mail: neuromedica@neuromedica.com.mk 

Образование:

  • 1997-2001год Средно медицинско училиште-Штип  отсек забен техничар
  •  2001-2007год Медицински универзитет,Стоматолошки факултет-Пловдив, Р.Бугарија
  • 2009год Универзитет Гоце Делчев-Штип ; Завршена  студиска програма за стекнување на наставнички компетенции

Работно искуство:

  • Април 2008—Септември 2009год ПЗУ Оклузија-Штип,на работна позиција Д-р Стоматолог.
  •  Септември 2009—Август 2011год. СОУ Јане Сандански-Штип, на работна позиција професор по фиксна,мобилна протетика и практична настава.
  •  Септември 2011—Октомври 2020год ПЗУ Дентал Протетика,на работна позиција Д-р Стоматолог.

Во текот на својата долгогодишна пракса како Стоматолог, посетува многубројни симпозиуми, конгреси и курсеви, насочувајќи го своето внимание кон естетската стоматологија(anterior restoration with nano ceramic composite), употреба на мекоткивен ласер во стоматологијата, безметални протетски надокнади, ендокурс за машинска обработка на коренски канали на забите и др.