Д-р Марија Јакимова
Специјалист по ортопедија
Тел: 02 3133 313 / 071 381 312
E-mail: neuromedica@neuromedica.com.mk / dr.jakimova@neuromedica.com.mk

Образование
Медицински факултет УКИМ 2000-2007 год Доктор на медицина
Медицински факултет УКИМ Специјализација по ортопедија 2009 -2015
Клинички Центар „Мајка Тереза„ Скопје

Доедукација
Втор напреден Проф. д-р Граф Реинхард (Prof. Graf  Reinhard) курс за напредна дијагностика и менаџмент на дисплазија на колкчиња кај новороденчиња – MBAL “VITA” Софија, Бугарија, септември 2019,
20ти ЕФФОРТ (“ЕFFORT”) Конгрес во Лисабон, Португалија, јуни 2019,
Интернационален курс за ИОФ и ИСЦД Остеопорози: Суштински елементи на дензитометрија, дијагностика и управување, (“IOF and ISCD Osteoporosis: Essentials of Densitometry, Diagnosis and Management) март 2019,
Ултразвучен курс на Проф. Д-р Граф (Prof. Graf Refresher) за дијагностицирање и управување со дисплазија на новороденче МБАЛ Доверје (“MBAL Doverie”) Софија, Бугарија ноември 2017 година,
8-ми Балкански Конгрес за артроскопија, спортска трауматологија и хирургија на колена – Охрид, Македонија март 2017 година,
Сертификат БОТА (” BOTA Certificate”) за основна артроскопија на коленото – Проф Дејур (“Prof Dejour”),
Конференција „Денови на детска ортопедија и трауматологија“
(“Days of Paediatric Orthopaedics and Traumatology”) Сандански, Бугарија април 2015 година,
СЕЕФОРТ (“SEEFORT”) – Дубровник, Хрватска 2015,
ЕФОРТ (“EFFORT”) – Travelling fellowship – Загреб, Хрватска 2015,

Член на:
Лекарска комора на РМ
МАДОТ
ЕФОРТ
Тим за спасување на планина „Црвен Крст РМ“

Публикации:
Контрактурата на Волкман како компликација на супракондиларната фрактура на хумерусот кај деца (“Volkmann’s contracture as a complication of supracondylar fracture of humerus in children”),
Извештај за случај, ноември 2014 година – Божиновски З, Јакимова М, Универзитетска клиника за ортопедска хирургија, Скопје, Македонија,
Спортист со објективна пателарна нестабилност со диспластична феморална трохлеја – развојна болест или… Темелковски З, М Јакмова, Универзитетска клиника за ортопедска хирургија – Скопје, Македонија 2017,
Нашето искуство со дополнување Si во комбинација со колаген тип II и витамин Д во третманот на остеоартроза на коленото
Јакимова М, Темелковски З, Гаџевска И, – ПЗУ Д-р Темелковски – Скопје Македонија 2018,