Д-р Борче Попов
Специјалист по орална хирургија
Тел: 02 3133 313
E-mail: neuromedica@neuromedica.com.mk / dr.popov@neuromedica.com.mk

Работно искуство:

Од 2002-2005г. работи во Здравствен Дом-Скопје.
Од 2005г. има своја Приватна Здравствена Установа ПЗУ Др.Борче Попов-Скопје.
Од 2015-2017г. работи како спец.Орален Хирург во амбуланта Козле.
Од 2018г. работи како спец.орален хирург во ПЗУ Неуромедика.

Образование:

Стоматолошки факултет, Скопје
Од 2010-2014г. е на специјализација на Стоматолошки Факулте-Скопје на Орална Хирургија.

Има учествувано на повеќе домашни и меѓународни конгреси и симпозиуми од областа на стоматологијата, оралната хирургија и имплантологија.
Др.Борче Попов поседува сертификати за Имплантолошки системи-Schutz Dental Implant System и Ankylos Dental Implant System.