Dr. Borçe Popov
Specialist për kirurgji orale
Tel: 02 3133 313
E-mail: neuromedica@neuromedica.com.mk / dr.popov@neuromedica.com.mk

Përvojë pune:

Në vitet 2002-2005 punon në Qendrën Shëndetësore – Shkup.
Që nga viti 2005 ka Institucion Shëndetësor Privat të vet Dr. Borçe Popov-Shkup.
Nga viti 2015 deri më 2017 punon si kirurg i specializuar oral në Klinikën Kozle.
Nga viti 2018 punon si kirurg i specializuar oral në ISHP Neuromedika.

Arsimimi:

Fakulteti i Stomatologjisë, Shkup
Në vitet 2010 – 2014 është në specializim në Fakultetin e Stomatologjisë në Shkup për Kirurgji Orale.

Ai ka marrë pjesë në shumë kongrese dhe simpoziume kombëtare dhe ndërkombëtare në fushën e stomatologjisë, kirurgjisë orale dhe implantologjisë.
Dr.Borçe Popov posedon certifikata për sisteme implantologjike -Schutz Dental Implant System dhe Ankylos Dental Implant System