Д-р Анета Кајсторовска 
Специјалист по физикална медицина и рехабилитација
Тел: 02 204 23 23
E-mail: neuromedica@neuromedica.com.mk / dr.kajstorovska@neuromedica.com.mk

Работно искуство:

Медицински представник за Boston Scientific ,Belgrad –Skopje за кардиохируршка опрема

Доктор во ПЗУ Александра ДР ВАИС-Скопје

Специјалист Д-р во ПЗУ Превентива 99, специјалистичка ординација за физикална медицина – Скопје.

Автор и учесник на национални и интернационални симпозиуми и конгреси.

Во текот на своето работење и едукација се стекнува со бројни вештини и сертификати од кои позначајни се следните:

  • Certificate for professional meeting for application of lasers in dermatology rehabilitation and gynecology,Serbia
  • Certificate of participation and use of mesoterapy in aesthetics ,institute BCN,Barselona,Spain
  • Certificate of participation and use of 3to nail brase in common nail diseases,Germany
  • Certificate for theoretical and practical course on patients ,indication and use of Platelet Rich Plasma in aestethic medicine and traumatology,academia dell implantologia e dell estetica, Italy
  • Certificate for full face lifting ,Botox Dermal Filllers and PDO Threads,International academy for aesthetic training,Sweden

Образование:

По завршување на средното училиште ДУСО „Орце Николов“, образованието го продолжува на Медицинскиот Факултет  при Универзитетот во Нови Сад, Р.Србија.

Специјализација по физикална медицина и рехабилитација завршува на Медицинскиот факултет во Скопје.