Д-р Александар Милосављевиќ
Специјалист кардиолог

Тел: 02 3133 313
E-mail: dr.milosavlevikj@neuromedica.com.mk

 

Едукација

2021 – Завршена специјализација по кардиологија – Медицински факултет, УКИМ

2014 – Завршена програма по општа медицина – Медицински факултет, УКИМ

 

Работно искуство

Во текот на својата повеќегодишна едукација како доктор специјализант, а потоа и специјалист, стекна работно искуство на УК за Кардиологија и клиничката болница Жан Митрев во Скопје.

Од oктомври 2022 година, вработен е во ПЗУ Болница Неуромедика во Скопје.

 

Стручни вештини

– Трансторакална ехокардиографија.

– Артериска и венска доплер ултрасонографија на периферните крвни садови.

– Коронарен стрес тест.

– 24ч-Холтер ЕКГ и АБП мониторинг.

 

Членства

– Лекарска комора на РСМ

– Македонско здружение по Кардиологија

– Европско здрушение по Кардиологија

 

Јазици

– Англиски

– Српски