Пластична хирургија

Општи информации
Персонал
Работно време

Пластична, реконстуктивна и естетска хирургија

Естетска хирургија:

 • Естетска хирургија на уши
 • Естетска хирургија на очни капаци
 • Лифтинг на лице
 • Естетска хирургија на нос
 • Естетска хирургија на дојки
 • Гинекомастија
 • Естетска хирургија на стомак
 • Дермолипектомија на сите регии
 • Третман на брчки (ботокс и филери)
 • Зголемување на усни

Пластична и реконструктивна хирургија:

 • Окулопластична хирургија (протоза на очен капак, ентропион, ентропион, тумори на очни капаци)
 • Вродени деформитети на лице и врат
 • Вродени деформитети на шака, горни и долни екстремитети
 • Парализа на фацијален нерв
 • Хирургија на шака и стапало
 • Хирургија на тетиви на шака, стапало и Ахилова тетива
 • Хирургија на лузни, контрактури и тетоважи
 • Третман на рани, изгореници и смрзнатини
 • Дијабетично стапало
 • Мекоткивни инфекции
 • Цисти и синуси
 • Бенигни и малигни кожни тумори
 • Бенигни и малигни мекоткивни тумори
 • Бенигни и малигни тумори на дојки, усни и ушна школка
 • Бекерова циста
 • Тумори на паротидна жлезда
 • Дипитренова контрактура
 • Тунел карпал синдром
 • Пилонидални цисти и синуси
 • Хирургија на надворешни полови органи
 • Имплантација на медикаменти
 • Хернии
17 Jun

Хирургија

 • 08 - 13
 • Спец. д-р Елизабета Асенова
5 слободни места
Закажете термин
17 Jun

Неврологија

 • 08 - 15
 • Прим. д-р Лидија Марковска
5 слободни места
Закажете термин
17 Jun

Оториноларингологија

 • 08 - 15
 • д-р Маринела Малинова
5 слободни места
Закажете термин
17 Jun

Хирургија

 • 08 - 15
 • Проф. д-р Мирче Симеонов
5 слободни места
Закажете термин
17 Jun

Дерматовенерологија

 • 08 - 15
 • д-р Емилија Минова
5 слободни места
Закажете термин
17 Jun

Офталмологија

 • 08 - 16
 • д-р Роза Ангелова
5 слободни места
Закажете термин
17 Jun

Радиологија

 • 08 - 16
 • д-р Славчо Кусакатски
5 слободни места
Закажете термин
17 Jun

Стоматологија

 • 08 - 16
5 слободни места
Закажете термин
17 Jun

Медицина на труд

 • 08 - 16
 • д-р Нада Тасевска
5 слободни места
Закажете термин
17 Jun

Психологија

 • 08 - 16
 • Зоран Костов
5 слободни места
Закажете термин
17 Jun

Анестезиологија

 • 08 - 16
 • Прим. д-р Димче Бошковски
5 слободни места
Закажете термин
17 Jun

Неврологија

 • 09 - 12
 • Проф. д-р Методи Чепреганов
4 слободни места
Закажете термин
17 Jun

Физикална медицина

 • 09 - 17
 • д-р Атанас Василев
5 слободни места
Закажете термин
17 Jun

Ревматологија

 • 09 - 20
 • Проф. д-р Александар Пушевски
5 слободни места
Закажете термин
17 Jun

Кардиологија / Интерна медицина

 • 12 - 20
 • д-р Жарко Јанковски
5 слободни места
Закажете термин
17 Jun

Гинекологија

 • 12 - 20
 • д-р Ѓорѓи Николов
5 слободни места
Закажете термин
17 Jun

Психијатрија

 • 12 - 20
 • д-р Симеон Могилевски
5 слободни места
Закажете термин
17 Jun

Хирургија

 • 12 - 20
 • Прим. д-р Добрила Андоновска
5 слободни места
Закажете термин
17 Jun

Радиологија

 • 14 - 20
 • Проф. д-р Миодраг Врчаковски
5 слободни места
Закажете термин
17 Jun

Ортопедија

 • 14 - 20
 • Спец. д-р Марија Јакимова
5 слободни места
Закажете термин
17 Jun

Неврологија

 • 17 - 20
 • Проф. д-р Методи Чепреганов
4 слободни места
Закажете термин
18 Jun

Ортопедија

 • 08 - 14
 • Спец. д-р Марија Јакимова
5 слободни места
Закажете термин
18 Jun

Гинекологија

 • 08 - 14
 • д-р Ѓорѓи Николов
5 слободни места
Закажете термин
18 Jun

Кардиологија / Интерна медицина

 • 08 - 15
 • д-р Жарко Јанковски
5 слободни места
Закажете термин
18 Jun

Оториноларингологија

 • 08 - 15
 • д-р Маринела Малинова
5 слободни места
Закажете термин
18 Jun

Дерматовенерологија

 • 08 - 15
 • д-р Емилија Минова
5 слободни места
Закажете термин
18 Jun

Медицина на труд

 • 08 - 16
 • д-р Нада Тасевска
5 слободни места
Закажете термин
18 Jun

Офталмологија

 • 08 - 16
 • д-р Роза Ангелова
5 слободни места
Закажете термин
18 Jun

Психијатрија

 • 08 - 16
 • д-р Симеон Могилевски
5 слободни места
Закажете термин
18 Jun

Хирургија

 • 08 - 16
 • Прим. д-р Добрила Андоновска
5 слободни места
Закажете термин
18 Jun

Радиологија

 • 08 - 16
 • д-р Славчо Кусакатски
5 слободни места
Закажете термин
18 Jun

Анестезиологија

 • 08 - 16
 • Прим. д-р Димче Бошковски
5 слободни места
Закажете термин
18 Jun

Неврологија

 • 09 - 12
 • Проф. д-р Методи Чепреганов
5 слободни места
Закажете термин
18 Jun

Физикална медицина

 • 09 - 17
 • д-р Атанас Василев
5 слободни места
Закажете термин
18 Jun

Ревматологија

 • 09 - 20
 • Проф. д-р Александар Пушевски
5 слободни места
Закажете термин
18 Jun

Стоматологија

 • 12 - 20
5 слободни места
Закажете термин
18 Jun

Неврологија

 • 12 - 20
 • Прим. д-р Лидија Марковска
5 слободни места
Закажете термин
18 Jun

Хирургија

 • 12 - 20
 • Проф. д-р Мирче Симеонов
5 слободни места
Закажете термин
18 Jun

Психологија

 • 12 - 20
 • Зоран Костов
5 слободни места
Закажете термин
18 Jun

Радиологија

 • 14 - 20
 • Проф. д-р Миодраг Врчаковски
5 слободни места
Закажете термин
18 Jun

Неврологија

 • 17 - 20
 • Проф. д-р Методи Чепреганов
5 слободни места
Закажете термин
19 Jun

Хирургија

 • 08 - 13
 • Спец. д-р Елизабета Асенова
5 слободни места
Закажете термин
19 Jun

Гинекологија

 • 08 - 14
 • д-р Ѓорѓи Николов
5 слободни места
Закажете термин
19 Jun

Неврологија

 • 08 - 15
 • Прим. д-р Лидија Марковска
5 слободни места
Закажете термин
19 Jun

Кардиологија / Интерна медицина

 • 08 - 15
 • д-р Жарко Јанковски
5 слободни места
Закажете термин
19 Jun

Оториноларингологија

 • 08 - 15
 • д-р Маринела Малинова
5 слободни места
Закажете термин
19 Jun

Дерматовенерологија

 • 08 - 15
 • д-р Емилија Минова
5 слободни места
Закажете термин
19 Jun

Хирургија

 • 08 - 15
 • Проф. д-р Мирче Симеонов
5 слободни места
Закажете термин
19 Jun

Офталмологија

 • 08 - 16
 • д-р Роза Ангелова
5 слободни места
Закажете термин
19 Jun

Радиологија

 • 08 - 16
 • д-р Славчо Кусакатски
5 слободни места
Закажете термин
19 Jun

Медицина на труд

 • 08 - 16
 • д-р Нада Тасевска
5 слободни места
Закажете термин
19 Jun

Стоматологија

 • 08 - 16
5 слободни места
Закажете термин
19 Jun

Психологија

 • 08 - 16
 • Зоран Костов
5 слободни места
Закажете термин
19 Jun

Анестезиологија

 • 08 - 16
 • Прим. д-р Димче Бошковски
5 слободни места
Закажете термин
19 Jun

Неврологија

 • 09 - 12
 • Проф. д-р Методи Чепреганов
5 слободни места
Закажете термин
19 Jun

Физикална медицина

 • 09 - 17
 • д-р Атанас Василев
5 слободни места
Закажете термин
19 Jun

Ревматологија

 • 09 - 20
 • Проф. д-р Александар Пушевски
5 слободни места
Закажете термин
19 Jun

Хирургија

 • 12 - 20
 • Прим. д-р Добрила Андоновска
5 слободни места
Закажете термин
19 Jun

Психијатрија

 • 12 - 20
 • д-р Симеон Могилевски
5 слободни места
Закажете термин
19 Jun

Радиологија

 • 14 - 20
 • Проф. д-р Миодраг Врчаковски
5 слободни места
Закажете термин
19 Jun

Ортопедија

 • 14 - 20
 • Спец. д-р Марија Јакимова
5 слободни места
Закажете термин
19 Jun

Урологија

 • 14 - 20
 • Прим. д-р Воислав Кајевски
5 слободни места
Закажете термин
19 Jun

Неврологија

 • 17 - 20
 • Проф. д-р Методи Чепреганов
5 слободни места
Закажете термин
20 Jun

Гинекологија

 • 08 - 14
 • д-р Ѓорѓи Николов
5 слободни места
Закажете термин
20 Jun

Ортопедија

 • 08 - 14
 • Спец. д-р Марија Јакимова
5 слободни места
Закажете термин
20 Jun

Дерматовенерологија

 • 08 - 15
 • д-р Емилија Минова
5 слободни места
Закажете термин
20 Jun

Оториноларингологија

 • 08 - 15
 • д-р Маринела Малинова
5 слободни места
Закажете термин
20 Jun

Кардиологија / Интерна медицина

 • 08 - 15
 • д-р Жарко Јанковски
5 слободни места
Закажете термин
20 Jun

Хирургија

 • 08 - 16
 • Прим. д-р Добрила Андоновска
5 слободни места
Закажете термин
20 Jun

Радиологија

 • 08 - 16
 • д-р Славчо Кусакатски
5 слободни места
Закажете термин
20 Jun

Медицина на труд

 • 08 - 16
 • д-р Нада Тасевска
5 слободни места
Закажете термин
20 Jun

Офталмологија

 • 08 - 16
 • д-р Роза Ангелова
5 слободни места
Закажете термин
20 Jun

Психијатрија

 • 08 - 16
 • д-р Симеон Могилевски
5 слободни места
Закажете термин
20 Jun

Анестезиологија

 • 08 - 16
 • Прим. д-р Димче Бошковски
5 слободни места
Закажете термин
20 Jun

Неврологија

 • 09 - 12
 • Проф. д-р Методи Чепреганов
5 слободни места
Закажете термин
20 Jun

Физикална медицина

 • 09 - 17
 • д-р Атанас Василев
5 слободни места
Закажете термин
20 Jun

Ревматологија

 • 09 - 20
 • Проф. д-р Александар Пушевски
5 слободни места
Закажете термин
20 Jun

Неврологија

 • 12 - 20
 • Прим. д-р Лидија Марковска
5 слободни места
Закажете термин
20 Jun

Стоматологија

 • 12 - 20
5 слободни места
Закажете термин
20 Jun

Хирургија

 • 12 - 20
 • Проф. д-р Мирче Симеонов
5 слободни места
Закажете термин
20 Jun

Психологија

 • 12 - 20
 • Зоран Костов
5 слободни места
Закажете термин
20 Jun

Радиологија

 • 14 - 20
 • Проф. д-р Миодраг Врчаковски
5 слободни места
Закажете термин
20 Jun

Неврологија

 • 17 - 20
 • Проф. д-р Методи Чепреганов
5 слободни места
Закажете термин
21 Jun

Гинекологија

 • 08 - 14
 • д-р Ѓорѓи Николов
5 слободни места
Закажете термин
21 Jun

Кардиологија / Интерна медицина

 • 08 - 15
 • д-р Жарко Јанковски
5 слободни места
Закажете термин
21 Jun

Неврологија

 • 08 - 15
 • Прим. д-р Лидија Марковска
5 слободни места
Закажете термин
21 Jun

Хирургија

 • 08 - 15
 • Проф. д-р Мирче Симеонов
5 слободни места
Закажете термин
21 Jun

Оториноларингологија

 • 08 - 15
 • д-р Маринела Малинова
5 слободни места
Закажете термин
21 Jun

Дерматовенерологија

 • 08 - 15
 • д-р Емилија Минова
5 слободни места
Закажете термин
21 Jun

Офталмологија

 • 08 - 16
 • д-р Роза Ангелова
5 слободни места
Закажете термин
21 Jun

Радиологија

 • 08 - 16
 • д-р Славчо Кусакатски
5 слободни места
Закажете термин
21 Jun

Стоматологија

 • 08 - 16
5 слободни места
Закажете термин
21 Jun

Хирургија

 • 08 - 16
 • Прим. д-р Добрила Андоновска
5 слободни места
Закажете термин
21 Jun

Медицина на труд

 • 08 - 16
 • д-р Нада Тасевска
5 слободни места
Закажете термин
21 Jun

Психологија

 • 08 - 16
 • Зоран Костов
5 слободни места
Закажете термин
21 Jun

Анестезиологија

 • 08 - 16
 • Прим. д-р Димче Бошковски
5 слободни места
Закажете термин
21 Jun

Неврологија

 • 09 - 12
 • Проф. д-р Методи Чепреганов
5 слободни места
Закажете термин
21 Jun

Физикална медицина

 • 09 - 17
 • д-р Атанас Василев
5 слободни места
Закажете термин
21 Jun

Ревматологија

 • 09 - 20
 • Проф. д-р Александар Пушевски
5 слободни места
Закажете термин
21 Jun

Ортопедија

 • 10 - 16
 • Спец. д-р Марија Јакимова
5 слободни места
Закажете термин
21 Jun

Психијатрија

 • 12 - 20
 • д-р Симеон Могилевски
5 слободни места
Закажете термин
21 Jun

Хирургија

 • 15 - 20
 • Спец. д-р Елизабета Асенова
5 слободни места
Закажете термин
21 Jun

Неврологија

 • 17 - 20
 • Проф. д-р Методи Чепреганов
5 слободни места
Закажете термин