fbpx

Хирургија

Општи информации
Персонал
Работно време

Оддел за општа хирургија

На одделот за општа хирургија се извршуваат следните процедури:

Оперативни интервенции на хранопроводник

 • Езофагогастрични ресекции со воспоставување континуитет со тенко црево – Oesophagointestionoplastica
 • Езофагогастропластики при корозивни оштетувања на хранопроводникот
 • Енуклеации на бенигни Тумори на храниопроводникот
 • Згрижување на повреди на хранопроводникот
 • Креирање на Езофагостоми

Оперативни интервенции на желудник

 • Двотретински ресекции на желудникот ( Billroth I,II)
 • Хемиресекции на желудникот со суелективна и супраселективна ваготомија
 • Гастректомија и проширена гастректомија
 • Гастростоми за исхрана, ( класиќно и лапароскопски )
 • Сегментални ресекции на желудникот
 • Згрижување на повреди на желудник
 • Интервенции при перфорација на желудник
 • Акутни крварења од желудник
 • Крваречки и перфорирани улкуси

Оперативни интервенции на жолчни опатишта

 • Холецистектомија – отстранување на жолчната кеса – класично и лапароскопскии
 • Отстранување на камчиња од главниот жолчен канал
 • Сите типови на билиодигестивни анастомози

Оперативни интервенциио на црниот дроб

 • Абсцеси на црниот дроб
 • Ехинококови цисти
 • Згрижување на повреди на црниот дроб
 • Лева лобектомија
 • Сегментални ресекции на црниот дроб
 • Метастазектомии

Оперативни интервенции на дванаестопалачното црево

 • Повреди на дуоденумот
 • Дивертикули
 • Бенигни и малигни Тумори на Ватеровата папила

Оперативни интервенции на панкреас

 • Псеудоцистио на панкреас
 • Дистална спленопанкреатектомија
 • Субтотална и тотална панкреатектомија
 • Дуоденопанкреатектомија цефалика – Виплова операција
 • Деривациони интервенции на панкреас

Сите видови на оперативни интервенции на Тенките црева

Оперативни интервенции на Дебело црево

 • Ресекции
 • Десна и лева хемиколектомија
 • Тотална колектомија
 • Проктоколектомија

Оператиовни интервенции на абдоминалните ѕидови

 • Препонски кили
 • Папчани кили
 • Вентрални кили
 • Слабински кили

Оперативна реконструкција на аналниот сфинктер со 100 % континентност во тек на целиот живот

Лапароскопски интервенции

 • Отстранување на жолчната кеса
 • Отстранување на слезенката
 • Третман на сите видови на кили
 • Отстранување на слепо црево
 • Ресекции на дебело црево
 • Ресекции на Тенките црева
 • Решавање на Ахалазија
 • Решавање на Хијатална хернија
 • Интервенции на аднексите ( цистични формации на овариум, процеси на туба утерина)
 • Решавање на интраабдоминални абсцеси, земање на биоптички материјал

Спец. д-р Елизабета Асенова

Специјалист по општа хирургија 070277063 dr.asenova@neuromedica.com.mk

Спец. д-р Драган Стошиќ

специјалист по општа хирургија – субецијалист по дигестивна хирургија контакт маил dr.stosikj@neuromedica.com.mk

Д-р Бошко Ставрески

Специјалист по општа хирургија 070237558 dr.stavrevski@neuromedica.com.mk

Д-р Владимир Дугалич

Работно искуство: Од јуни 1992 година до денес: Раководител на одделение за хепатобилиопанкреатично одделение,  при хируршката клиника, Белград, Клинички центар…

Проф. д-р Мирче Симеонов

Спец. хирург и трауматолог / dr.simeonov@neuromedica.com.mk

20 Jan

Хирургија

 • 08 - 13
 • Спец. д-р Елизабета Асенова
5 слободни места
Закажете термин
20 Jan

Хирургија

 • 08 - 15
 • Проф. д-р Мирче Симеонов
5 слободни места
Закажете термин
21 Jan

Хирургија

 • 12 - 20
 • Проф. д-р Мирче Симеонов
5 слободни места
Закажете термин
22 Jan

Хирургија

 • 08 - 13
 • Спец. д-р Елизабета Асенова
5 слободни места
Закажете термин
22 Jan

Хирургија

 • 08 - 15
 • Проф. д-р Мирче Симеонов
5 слободни места
Закажете термин
23 Jan

Хирургија

 • 12 - 20
 • Проф. д-р Мирче Симеонов
5 слободни места
Закажете термин
24 Jan

Хирургија

 • 08 - 15
 • Проф. д-р Мирче Симеонов
5 слободни места
Закажете термин
24 Jan

Хирургија

 • 15 - 20
 • Спец. д-р Елизабета Асенова
5 слободни места
Закажете термин