Д-р Наталија Атанасова
Доктор по општа медицина
Тел: 02 3133 313
E-mail: neuromedica@neuromedica.com.mk