Д-р Марија Милановска
Специјалист по неврологија
Тел: 02 3133 313 / 078240529
E-mail: neuromedica@neuromedica.com.mk / dr.milanovska@neuromedica.com.mk

Образование:

Основно училиште- “ Ванчо Прке “- Штип ( 1988- 1996 год. )

Средно училиште- Гимназија “ Славчо Стојменски “- Штип ( 1996-2000 год. )

Медицински факултет- Универзитет “Св. Kирил и Методиј “- Скопје

( 2001-2008 год. )

Специјализација по неврологија- ЈЗУ Универзитетска клиника по неврологија- Скопје ( 2010- 2014 год. )


Работно искуство:

  • Клиника „Жан МИтрев“
  • Тетовската болница „One Hospital“
  • 2015-2020- Неуромедика- Скопје- специјалист по неврологија
  • 2017- Трет циклус докторски студии- Генетика на епилепсии (молекуларна биологија- Природно-математички факултет- Скопје)


Стручни усовршувања и вештини:

-Едукација за електромионеврографија ( ЕМГ ), март-септември, 2014 год. ЈЗУ- УК по неврологија- Скопје.

-Едукација за Транскранијална Магнетна Стимулација ( РТМС ), ноември, 2016 год. Униврезитетска Клиника по неврологија при Медициски факултет “ Георѓи Странски “- Плевен, Р. Бугарија.

-Курс за апликација на Ботулинум токсин во невролошката клиничка пракса- Бугарско здружение по неврологија, октомври, 2017 год. Софија.

-Едукација по Електроенцефалографија ( ЕЕГ )- Јули, 2018 год. УМБАЛ “ Александровска “- Софија, Р. Бугарија.

-Едукација по Доплер на каротидни крвни садови и Транскранијален доплер 2019-2020 год. УМБАЛ “ Александровска “- Софија, Р. Бугарија.

– Едукација за ултразвук на периферни нерви, февруари, 2020 год. УМБАЛ “ Александровска “- Софија, Р, Бугарија.