fbpx

Психијатрија

Општи информации
Персонал
Работно време

Во оделот за Психијатрија при Неуромедика се третираат следните проблематики од областа на психијатријата:

Консулативно дијагностички кабинет

Одделот психијатрија работи на следните терапевтски програми:

 • Програма за третман на депресивни нарушувања;
 • Програма за третман на манични нарушувања;
 • Програма за лекување на психотично егзацербација и психо-социјално пореметување при шизофренични нарушувања;
 • Програма за лекување на налудничави и шизотипични нарушувања;
 • Програма за третирање на бихејвиорални и психотични симптоми кај деменција;
 • Програма за третман на противорецидивно лекуване кај шизофренија;
 • Програма за лекување со антидепресивни лекови;
 • Програма за третман со антипсихотици
 • Програма за емоционална стабилизација при афективни нарушувања;
 • Програма за работа со семејства на пациенти со шизофренични нарушувања;- Програма за лекување на пациенти со анксиозни нарушувања.

Психијатриски кабинет строго се придржуваат кон барањата на добра клиничка пракса и медицински стандард “психијатрија”

 

Итна и мобилна психијатриска помош

 •  управување со итни психијатриски состојби
 • психози
 • болно мотивирано агресивно однесување
 • самоубиствено однесување
 • статусот и проценката на ризикот
 • грижа за пациентите кои имаат потреба од итна психијатриска помош
 • Кризична интервенција

 

Здравјето на децата и младите луѓе

Следниве активности се спроведуваат вo ментално здравје на адолесценти:

 • Секојдневно советување и кризни интервенции за деца, адолесценти и нивните семејства
 • Дијагностички и терапевтски активности кај деца со нарушувања во развојот, нарушувања на емоциите и однесувањето, психотични состојби
 • Психолошка поддршка и говорна терапија исто така се нудат на главната активност

д-р Симеон Могилевски

Специјалист по психијатрија 077857755 dr.mogilevski@neuromedica.com.mk

22 Jan

Психијатрија

 • 12 - 20
 • д-р Симеон Могилевски
5 слободни места
Закажете термин
23 Jan

Психијатрија

 • 08 - 16
 • д-р Симеон Могилевски
5 слободни места
Закажете термин
24 Jan

Психијатрија

 • 12 - 20
 • д-р Симеон Могилевски
5 слободни места
Закажете термин
27 Jan

Психијатрија

 • 12 - 20
 • д-р Симеон Могилевски
5 слободни места
Закажете термин