fbpx

Орална хирургија

Општи информации
Персонал
Работно време

Во одделот на Орална Хирургија во ПСУ Неуромедика се изведуваат специјалистичко консултативни прегледи и интервенции од Орално хируршка проблематика како и од областа на Конзервативна стоматолошка здравствена заштита и стоматолошка протетика.

Дијагностицирање и терапија на следните состојби:

 • Конзервативно и хируршко вадење на заби
 • Хируршко вадење на полуимпактирани и импактирани заби
 • Умници Канини и др.
 • Апиктомија на еднокорени и двокорени заби
 • Чистектомија со апикотомија и пополнување на коскениот дефект со BIOOS материјал – вештачка коска.
 • Предпротетска хирургија – едностранаѕ и билатерална нивелација на гребен
 • Френулектомија – рефлексија на фенулум на уста и јазик
 • Екцизија на папиломи на образ
 • Инцизија на абцеси и дренажа
 • Терапија на алвеолити
 • Кортикотомија
 • Екцизија на лигавица
 • Синуспластика
 • Забни импланти – Schutz Dental Implant System и Ankylos Dental Implant System со протетска наградба.
 • Конзервативна санација на забало хелио пломби и нано композитни пломби.
 • Ендодонска терапија на еднокорени и повеќекорени заби
 • Други орално хируршки интервенции

Меѓу другото во Стоматолошката и орална ординација се извршуваат и

 • Чистење на забен камен со ултразвук и полирање со полирпаста и други конзервативни стоматолошки интервенции
 • Мобилни протетски изработки ан мобилни акрилни протези, мек акрилат, визил протези. Фиксни протетски изработки – метал – керамички соло коронки и мостови.
 • Изработка на безметални керамички соло коронки и мостови – FUUL CIRKONIUM

 

Спец. д-р Борче Попов

Специјалист по орална хирургија . dr.popov@neuromedica.com.mk