fbpx

Општа пракса

Општи информации
Персонал
Работно време

Одделот за Општа пракса во Неуромедика ги нуди следниве здравствени услуги:

  • Преглед и советување од стручен и посветен медицински тим на општи лекари
  • Можност за избор на матичен доктор
  • Издавање на рецепти и упати
  • Аплицирање на ампуларна терапија
  • Дневна болница со мониторинг
  • Инхалации
  • Лабораторија во склоп на болницата
  • Домашни посети
  • Медицински транспорт
  • Најсовремени дијагностички апарати (ЕКГ, ЕХО, РТГ, КТ, МР)

д-р Јулија Даниловска-Саздова

Доктор по општа медицина 070431000 dr.danilovska@neuromedica.com.mk

д-р Моника Блажеcка

Доктор по општа медицина dr.blazeska@neuromedica.com.mk

д-р Ѓорѓи Вановски

Доктор по општа медицина dr.vanovski@neuromedica.com.mk

д-р Маре Стојковска

Доктор по општа медицина 071239862 dr.stojkovska@neuromedica.com.mk