Д-р Сашо Капсарев
Специјалист по офталмологија
Тел: 02 3133 313
E-mail: neuromedica@neuromedica.com.mk / dr.kapsarev@neuromedica.com.mk

Образование:

Д-р Сашо Капсарев Медицински факултет има завршено во Скопје во 1995 година.

Во 2008 година ја завршува својата специјализација од областа на Офталмологија.

Работно искуство:
Од 2008 до 2018 година работи во рамките на Воена Болница и Воено Медицинскиот центар во Скопје како специјалист офталмолог.

Од 2018 година започнува со работа во Специјалната очна болница „Деница“.

Професионална доквалификација:
Има посетувано многу стручни обуки, конгреси и семинари од областа на офталмологијата во земјава и странство.
Курс во Воздухопловна медицина во Турција во 2014 година, во 2017 година се здобува со лиценца за преглед на летачки персонал.