fbpx

Услуги

Одберете најдобро за Вашето здравје

Нашата мисија е да обезбедиме подобра грижа за болните, да ги испитаме нивните проблеми и понатамошно образование на оние кои служат.
Примарна здравствена заштита

Примарна здравствена заштита

- Здравствена заштита со лекари од општа пракса – матичен лекар
- Стоматологија – матичен стоматолог
- Педијатрија
- Гинекологија и акушерство – матичен гинеколог
- Биохемиска лабораторија со најсовремена апаратура

Дијагностика со најсовремена медицинска апаратура

Дијагностика со најсовремена медицинска апаратура

- Магнетна резонанца – 1,5 Тесла
- Компјутерска томографија – 64 слајсна
- Мамографија и ЕХО на дојки
- DXA scan - Коскена дензитометрија
- Дигитална рентген дијагностика
- Ултразвучна дијагностика
- 4Д ултразвучна дијагностика
- ЕЕГ
- ЕМГ
- 12 канално ЕКГ

Единствено во Неуромедика пациентите од целата територија на Р.Македонија имаат можност да го заокружат и комплетираат својот дијагностичко-терапевтски процес на едно место посетувајќи ги центрите на Неуромедика за:
- Епилепсии (епилептолог, EEG, CT, NMR)
- Болести на градата (хирург, ехографија, мамографија, цитодијагностика)
- Болести на рбетникот (ортопед, неуролог, RTG, CT, NMR, физикална терапија)

Медицина на труд

Медицина на труд

- Периодични систематски прегледи за фирми.
- Сите видови на лекарски уверенија:
Кандидати за возачи (А, Б, Ц, Д, Е категорија)
Професионални возачи
Инструктори
Таксисти
За вработување и работоспособност
За работа на брод

Семејно организирана здравствена заштита

Семејно организирана здравствена заштита

Неуромедика низ своето долгогодишно искуство е првата поликлиника-промотор на идејата за семејно организирана здравствена заштита.

Менаџерски пакет

Менаџерски пакет

Комплетна дијагностика со најсовремена медицинска апаратура вршена од тим доктори специјалисти од повеќе области. Препорачана за активни луѓе кои се грижат превентивно за своето здравје.

Специјалистички услуги и служби

Специјалистички услуги и служби

- Психијатрија
- Психологија
- Дерматологија и венерологија
- Хирургија и оперативни третмани
- Неврологија со ЕМГ
- Неврологија и епилептологија со ЕЕГ
- Орална хирургија
- Офталмологија
- Физикална медицина
- Ревматологија
- Интерна медицина
- Кардиологија
- Нефрологија
- Оториноларингологија со аудиометрија
- Радиологија
- Ортопедија и Ехо на колкoви
- Пулмоалергологија и алерго тестови

24 часа дежурна служба

24 часа дежурна служба

Неуромедика е првата приватна болница која на пациентите им нуди лекарска грижа 24 часа во текот на денот. Домашните посети како и санитетскиот транспорт се вршат со најсовремено опремени амбулантни возила од кои две се со специјална опрема за транспорт на потешко болни пациенти и надвор од Р.Македонија.