fbpx

Гастроентерохепатологија

General Information
Our doctors
Working Schedule

Во одделот на Гастроентерохепатологија се вршат следните услуги:

* Во оддел за Ехо – томографија

 • Ехо на абдомен
 • Ехо на тиреоидна жлезда
 • Абдоминална пункција

* Во оддел за Ендоскопија

 • Гастроскопија – дијагностика (базична)
 • Интервентна гастроскопија
 • Биопсија на патолошки промени
 • Биопсија за CLO – тест за докажување на Хеликобактер Пилори (Helicobacter pylori)
 • Отстранување на страно тело од храновод
 • Ректално туше
22 Jan

Хирургија

 • 8 AM - 1 PM
 • Спец. д-р Елизабета Асенова
5 Slots Available
Booking a ticket
22 Jan

Гинекологија

 • 8 AM - 2 PM
 • д-р Дејан Огненовиќ
5 Slots Available
Booking a ticket
22 Jan

Неврологија

 • 8 AM - 3 PM
 • Прим. д-р Лидија Марковска
5 Slots Available
Booking a ticket
22 Jan

Кардиологија / Интерна медицина

 • 8 AM - 3 PM
 • д-р Жарко Јанковски
5 Slots Available
Booking a ticket
22 Jan

Оториноларингологија

 • 8 AM - 3 PM
 • д-р Сања Николова
5 Slots Available
Booking a ticket
22 Jan

Дерматовенерологија

 • 8 AM - 3 PM
 • д-р Емилија Минова
5 Slots Available
Booking a ticket
22 Jan

Хирургија

 • 8 AM - 3 PM
 • Проф. д-р Мирче Симеонов
5 Slots Available
Booking a ticket
22 Jan

Офталмологија

 • 8 AM - 4 PM
 • д-р Роза Ангелова
5 Slots Available
Booking a ticket
22 Jan

Радиологија

 • 8 AM - 4 PM
 • д-р Славчо Кусакатски
5 Slots Available
Booking a ticket
22 Jan

Медицина на труд

 • 8 AM - 4 PM
 • д-р Нада Тасевска
5 Slots Available
Booking a ticket
22 Jan

Стоматологија

 • 8 AM - 4 PM
5 Slots Available
Booking a ticket
22 Jan

Психологија

 • 8 AM - 4 PM
 • Зоран Костов
5 Slots Available
Booking a ticket
22 Jan

Анестезиологија

 • 8 AM - 4 PM
 • Прим. д-р Димче Бошковски
5 Slots Available
Booking a ticket
22 Jan

Неврологија

 • 9 AM - 12 AM
 • Проф. д-р Методи Чепреганов
5 Slots Available
Booking a ticket
22 Jan

Физикална медицина

 • 9 AM - 5 PM
 • д-р Атанас Василев
5 Slots Available
Booking a ticket
22 Jan

Ревматологија

 • 9 AM - 8 PM
 • Проф. д-р Александар Пушевски
5 Slots Available
Booking a ticket
22 Jan

Хирургија

 • 12 AM - 8 PM
5 Slots Available
Booking a ticket
22 Jan

Психијатрија

 • 12 AM - 8 PM
 • д-р Симеон Могилевски
5 Slots Available
Booking a ticket
22 Jan

Радиологија

 • 2 PM - 8 PM
 • Проф. д-р Миодраг Врчаковски
5 Slots Available
Booking a ticket
22 Jan

Ортопедија

 • 2 PM - 8 PM
 • Спец. д-р Марија Јакимова
5 Slots Available
Booking a ticket
22 Jan

Урологија

 • 2 PM - 8 PM
 • Прим. д-р Воислав Кајевски
5 Slots Available
Booking a ticket
22 Jan

Неврологија

 • 5 PM - 8 PM
 • Проф. д-р Методи Чепреганов
5 Slots Available
Booking a ticket
23 Jan

Гинекологија

 • 8 AM - 2 PM
 • д-р Дејан Огненовиќ
5 Slots Available
Booking a ticket
23 Jan

Ортопедија

 • 8 AM - 2 PM
 • Спец. д-р Марија Јакимова
5 Slots Available
Booking a ticket
23 Jan

Дерматовенерологија

 • 8 AM - 3 PM
 • д-р Емилија Минова
5 Slots Available
Booking a ticket
23 Jan

Оториноларингологија

 • 8 AM - 3 PM
 • д-р Сања Николова
5 Slots Available
Booking a ticket
23 Jan

Кардиологија / Интерна медицина

 • 8 AM - 3 PM
 • д-р Жарко Јанковски
5 Slots Available
Booking a ticket
23 Jan

Хирургија

 • 8 AM - 4 PM
5 Slots Available
Booking a ticket
23 Jan

Радиологија

 • 8 AM - 4 PM
 • д-р Славчо Кусакатски
5 Slots Available
Booking a ticket
23 Jan

Медицина на труд

 • 8 AM - 4 PM
 • д-р Нада Тасевска
5 Slots Available
Booking a ticket
23 Jan

Офталмологија

 • 8 AM - 4 PM
 • д-р Роза Ангелова
5 Slots Available
Booking a ticket
23 Jan

Психијатрија

 • 8 AM - 4 PM
 • д-р Симеон Могилевски
5 Slots Available
Booking a ticket
23 Jan

Анестезиологија

 • 8 AM - 4 PM
 • Прим. д-р Димче Бошковски
5 Slots Available
Booking a ticket
23 Jan

Неврологија

 • 9 AM - 12 AM
 • Проф. д-р Методи Чепреганов
5 Slots Available
Booking a ticket
23 Jan

Физикална медицина

 • 9 AM - 5 PM
 • д-р Атанас Василев
5 Slots Available
Booking a ticket
23 Jan

Ревматологија

 • 9 AM - 8 PM
 • Проф. д-р Александар Пушевски
5 Slots Available
Booking a ticket
23 Jan

Неврологија

 • 12 AM - 8 PM
 • Прим. д-р Лидија Марковска
5 Slots Available
Booking a ticket
23 Jan

Стоматологија

 • 12 AM - 8 PM
5 Slots Available
Booking a ticket
23 Jan

Хирургија

 • 12 AM - 8 PM
 • Проф. д-р Мирче Симеонов
5 Slots Available
Booking a ticket
23 Jan

Психологија

 • 12 AM - 8 PM
 • Зоран Костов
4 Slots Available
Booking a ticket
23 Jan

Радиологија

 • 2 PM - 8 PM
 • Проф. д-р Миодраг Врчаковски
5 Slots Available
Booking a ticket
23 Jan

Неврологија

 • 5 PM - 8 PM
 • Проф. д-р Методи Чепреганов
5 Slots Available
Booking a ticket
24 Jan

Гинекологија

 • 8 AM - 2 PM
 • д-р Дејан Огненовиќ
5 Slots Available
Booking a ticket
24 Jan

Кардиологија / Интерна медицина

 • 8 AM - 3 PM
 • д-р Жарко Јанковски
5 Slots Available
Booking a ticket
24 Jan

Неврологија

 • 8 AM - 3 PM
 • Прим. д-р Лидија Марковска
5 Slots Available
Booking a ticket
24 Jan

Хирургија

 • 8 AM - 3 PM
 • Проф. д-р Мирче Симеонов
5 Slots Available
Booking a ticket
24 Jan

Оториноларингологија

 • 8 AM - 3 PM
 • д-р Сања Николова
5 Slots Available
Booking a ticket
24 Jan

Дерматовенерологија

 • 8 AM - 3 PM
 • д-р Емилија Минова
5 Slots Available
Booking a ticket
24 Jan

Офталмологија

 • 8 AM - 4 PM
 • д-р Роза Ангелова
5 Slots Available
Booking a ticket
24 Jan

Радиологија

 • 8 AM - 4 PM
 • д-р Славчо Кусакатски
5 Slots Available
Booking a ticket
24 Jan

Стоматологија

 • 8 AM - 4 PM
5 Slots Available
Booking a ticket
24 Jan

Хирургија

 • 8 AM - 4 PM
5 Slots Available
Booking a ticket
24 Jan

Медицина на труд

 • 8 AM - 4 PM
 • д-р Нада Тасевска
5 Slots Available
Booking a ticket
24 Jan

Психологија

 • 8 AM - 4 PM
 • Зоран Костов
5 Slots Available
Booking a ticket
24 Jan

Анестезиологија

 • 8 AM - 4 PM
 • Прим. д-р Димче Бошковски
5 Slots Available
Booking a ticket
24 Jan

Неврологија

 • 9 AM - 12 AM
 • Проф. д-р Методи Чепреганов
5 Slots Available
Booking a ticket
24 Jan

Физикална медицина

 • 9 AM - 5 PM
 • д-р Атанас Василев
5 Slots Available
Booking a ticket
24 Jan

Ревматологија

 • 9 AM - 8 PM
 • Проф. д-р Александар Пушевски
5 Slots Available
Booking a ticket
24 Jan

Ортопедија

 • 10 AM - 4 PM
 • Спец. д-р Марија Јакимова
5 Slots Available
Booking a ticket
24 Jan

Психијатрија

 • 12 AM - 8 PM
 • д-р Симеон Могилевски
5 Slots Available
Booking a ticket
24 Jan

Хирургија

 • 3 PM - 8 PM
 • Спец. д-р Елизабета Асенова
5 Slots Available
Booking a ticket
24 Jan

Неврологија

 • 5 PM - 8 PM
 • Проф. д-р Методи Чепреганов
5 Slots Available
Booking a ticket
27 Jan

Хирургија

 • 8 AM - 1 PM
 • Спец. д-р Елизабета Асенова
5 Slots Available
Booking a ticket
27 Jan

Неврологија

 • 8 AM - 3 PM
 • Прим. д-р Лидија Марковска
5 Slots Available
Booking a ticket
27 Jan

Оториноларингологија

 • 8 AM - 3 PM
 • д-р Сања Николова
5 Slots Available
Booking a ticket
27 Jan

Хирургија

 • 8 AM - 3 PM
 • Проф. д-р Мирче Симеонов
5 Slots Available
Booking a ticket
27 Jan

Дерматовенерологија

 • 8 AM - 3 PM
 • д-р Емилија Минова
5 Slots Available
Booking a ticket
27 Jan

Офталмологија

 • 8 AM - 4 PM
 • д-р Роза Ангелова
5 Slots Available
Booking a ticket
27 Jan

Радиологија

 • 8 AM - 4 PM
 • д-р Славчо Кусакатски
5 Slots Available
Booking a ticket
27 Jan

Стоматологија

 • 8 AM - 4 PM
5 Slots Available
Booking a ticket
27 Jan

Медицина на труд

 • 8 AM - 4 PM
 • д-р Нада Тасевска
5 Slots Available
Booking a ticket
27 Jan

Психологија

 • 8 AM - 4 PM
 • Зоран Костов
5 Slots Available
Booking a ticket
27 Jan

Анестезиологија

 • 8 AM - 4 PM
 • Прим. д-р Димче Бошковски
5 Slots Available
Booking a ticket
27 Jan

Неврологија

 • 9 AM - 12 AM
 • Проф. д-р Методи Чепреганов
5 Slots Available
Booking a ticket
27 Jan

Физикална медицина

 • 9 AM - 5 PM
 • д-р Атанас Василев
5 Slots Available
Booking a ticket
27 Jan

Ревматологија

 • 9 AM - 8 PM
 • Проф. д-р Александар Пушевски
5 Slots Available
Booking a ticket
27 Jan

Кардиологија / Интерна медицина

 • 12 AM - 8 PM
 • д-р Жарко Јанковски
5 Slots Available
Booking a ticket
27 Jan

Гинекологија

 • 12 AM - 8 PM
 • д-р Дејан Огненовиќ
5 Slots Available
Booking a ticket
27 Jan

Психијатрија

 • 12 AM - 8 PM
 • д-р Симеон Могилевски
5 Slots Available
Booking a ticket
27 Jan

Хирургија

 • 12 AM - 8 PM
5 Slots Available
Booking a ticket
27 Jan

Радиологија

 • 2 PM - 8 PM
 • Проф. д-р Миодраг Врчаковски
5 Slots Available
Booking a ticket
27 Jan

Ортопедија

 • 2 PM - 8 PM
 • Спец. д-р Марија Јакимова
5 Slots Available
Booking a ticket
27 Jan

Неврологија

 • 5 PM - 8 PM
 • Проф. д-р Методи Чепреганов
5 Slots Available
Booking a ticket