fbpx

Гастроентерохепатологија

General Information
Our doctors
Working Schedule

Во одделот на Гастроентерохепатологија се вршат следните услуги:

* Во оддел за Ехо – томографија

 • Ехо на абдомен
 • Ехо на тиреоидна жлезда
 • Абдоминална пункција

* Во оддел за Ендоскопија

 • Гастроскопија – дијагностика (базична)
 • Интервентна гастроскопија
 • Биопсија на патолошки промени
 • Биопсија за CLO – тест за докажување на Хеликобактер Пилори (Helicobacter pylori)
 • Отстранување на страно тело од храновод
 • Ректално туше
18 Nov

Радиологија

 • 2 PM - 8 PM
 • Проф. д-р Миодраг Врчаковски
4 Slots Available
Booking a ticket
18 Nov

Ортопедија

 • 2 PM - 8 PM
 • Спец. д-р Марија Јакимова
5 Slots Available
Booking a ticket
18 Nov

Неврологија

 • 5 PM - 8 PM
 • Проф. д-р Методи Чепреганов
5 Slots Available
Booking a ticket
19 Nov

Ортопедија

 • 8 AM - 2 PM
 • Спец. д-р Марија Јакимова
5 Slots Available
Booking a ticket
19 Nov

Гинекологија

 • 8 AM - 2 PM
 • д-р Дејан Огненовиќ
5 Slots Available
Booking a ticket
19 Nov

Кардиологија / Интерна медицина

 • 8 AM - 3 PM
 • д-р Жарко Јанковски
5 Slots Available
Booking a ticket
19 Nov

Оториноларингологија

 • 8 AM - 3 PM
 • д-р Сања Николова
5 Slots Available
Booking a ticket
19 Nov

Дерматовенерологија

 • 8 AM - 3 PM
 • д-р Емилија Минова
5 Slots Available
Booking a ticket
19 Nov

Медицина на труд

 • 8 AM - 4 PM
 • д-р Нада Тасевска
5 Slots Available
Booking a ticket
19 Nov

Офталмологија

 • 8 AM - 4 PM
 • д-р Роза Ангелова
5 Slots Available
Booking a ticket
19 Nov

Психијатрија

 • 8 AM - 4 PM
 • д-р Симеон Могилевски
5 Slots Available
Booking a ticket
19 Nov

Хирургија

 • 8 AM - 4 PM
5 Slots Available
Booking a ticket
19 Nov

Радиологија

 • 8 AM - 4 PM
 • д-р Славчо Кусакатски
5 Slots Available
Booking a ticket
19 Nov

Анестезиологија

 • 8 AM - 4 PM
 • Прим. д-р Димче Бошковски
5 Slots Available
Booking a ticket
19 Nov

Неврологија

 • 9 AM - 12 AM
 • Проф. д-р Методи Чепреганов
5 Slots Available
Booking a ticket
19 Nov

Физикална медицина

 • 9 AM - 5 PM
 • д-р Атанас Василев
5 Slots Available
Booking a ticket
19 Nov

Ревматологија

 • 9 AM - 8 PM
 • Проф. д-р Александар Пушевски
5 Slots Available
Booking a ticket
19 Nov

Стоматологија

 • 12 AM - 8 PM
5 Slots Available
Booking a ticket
19 Nov

Неврологија

 • 12 AM - 8 PM
 • Прим. д-р Лидија Марковска
5 Slots Available
Booking a ticket
19 Nov

Хирургија

 • 12 AM - 8 PM
 • Проф. д-р Мирче Симеонов
5 Slots Available
Booking a ticket
19 Nov

Психологија

 • 12 AM - 8 PM
 • Зоран Костов
5 Slots Available
Booking a ticket
19 Nov

Радиологија

 • 2 PM - 8 PM
 • Проф. д-р Миодраг Врчаковски
5 Slots Available
Booking a ticket
19 Nov

Неврологија

 • 5 PM - 8 PM
 • Проф. д-р Методи Чепреганов
5 Slots Available
Booking a ticket
20 Nov

Хирургија

 • 8 AM - 1 PM
 • Спец. д-р Елизабета Асенова
5 Slots Available
Booking a ticket
20 Nov

Гинекологија

 • 8 AM - 2 PM
 • д-р Дејан Огненовиќ
5 Slots Available
Booking a ticket
20 Nov

Неврологија

 • 8 AM - 3 PM
 • Прим. д-р Лидија Марковска
5 Slots Available
Booking a ticket
20 Nov

Кардиологија / Интерна медицина

 • 8 AM - 3 PM
 • д-р Жарко Јанковски
5 Slots Available
Booking a ticket
20 Nov

Оториноларингологија

 • 8 AM - 3 PM
 • д-р Сања Николова
5 Slots Available
Booking a ticket
20 Nov

Дерматовенерологија

 • 8 AM - 3 PM
 • д-р Емилија Минова
5 Slots Available
Booking a ticket
20 Nov

Хирургија

 • 8 AM - 3 PM
 • Проф. д-р Мирче Симеонов
5 Slots Available
Booking a ticket
20 Nov

Офталмологија

 • 8 AM - 4 PM
 • д-р Роза Ангелова
5 Slots Available
Booking a ticket
20 Nov

Радиологија

 • 8 AM - 4 PM
 • д-р Славчо Кусакатски
5 Slots Available
Booking a ticket
20 Nov

Медицина на труд

 • 8 AM - 4 PM
 • д-р Нада Тасевска
5 Slots Available
Booking a ticket
20 Nov

Стоматологија

 • 8 AM - 4 PM
5 Slots Available
Booking a ticket
20 Nov

Психологија

 • 8 AM - 4 PM
 • Зоран Костов
5 Slots Available
Booking a ticket
20 Nov

Анестезиологија

 • 8 AM - 4 PM
 • Прим. д-р Димче Бошковски
5 Slots Available
Booking a ticket
20 Nov

Неврологија

 • 9 AM - 12 AM
 • Проф. д-р Методи Чепреганов
5 Slots Available
Booking a ticket
20 Nov

Физикална медицина

 • 9 AM - 5 PM
 • д-р Атанас Василев
5 Slots Available
Booking a ticket
20 Nov

Ревматологија

 • 9 AM - 8 PM
 • Проф. д-р Александар Пушевски
5 Slots Available
Booking a ticket
20 Nov

Хирургија

 • 12 AM - 8 PM
5 Slots Available
Booking a ticket
20 Nov

Психијатрија

 • 12 AM - 8 PM
 • д-р Симеон Могилевски
5 Slots Available
Booking a ticket
20 Nov

Радиологија

 • 2 PM - 8 PM
 • Проф. д-р Миодраг Врчаковски
5 Slots Available
Booking a ticket
20 Nov

Ортопедија

 • 2 PM - 8 PM
 • Спец. д-р Марија Јакимова
5 Slots Available
Booking a ticket
20 Nov

Урологија

 • 2 PM - 8 PM
 • Прим. д-р Воислав Кајевски
5 Slots Available
Booking a ticket
20 Nov

Неврологија

 • 5 PM - 8 PM
 • Проф. д-р Методи Чепреганов
5 Slots Available
Booking a ticket
21 Nov

Гинекологија

 • 8 AM - 2 PM
 • д-р Дејан Огненовиќ
5 Slots Available
Booking a ticket
21 Nov

Ортопедија

 • 8 AM - 2 PM
 • Спец. д-р Марија Јакимова
5 Slots Available
Booking a ticket
21 Nov

Дерматовенерологија

 • 8 AM - 3 PM
 • д-р Емилија Минова
5 Slots Available
Booking a ticket
21 Nov

Оториноларингологија

 • 8 AM - 3 PM
 • д-р Сања Николова
5 Slots Available
Booking a ticket
21 Nov

Кардиологија / Интерна медицина

 • 8 AM - 3 PM
 • д-р Жарко Јанковски
5 Slots Available
Booking a ticket
21 Nov

Хирургија

 • 8 AM - 4 PM
5 Slots Available
Booking a ticket
21 Nov

Радиологија

 • 8 AM - 4 PM
 • д-р Славчо Кусакатски
5 Slots Available
Booking a ticket
21 Nov

Медицина на труд

 • 8 AM - 4 PM
 • д-р Нада Тасевска
5 Slots Available
Booking a ticket
21 Nov

Офталмологија

 • 8 AM - 4 PM
 • д-р Роза Ангелова
5 Slots Available
Booking a ticket
21 Nov

Психијатрија

 • 8 AM - 4 PM
 • д-р Симеон Могилевски
5 Slots Available
Booking a ticket
21 Nov

Анестезиологија

 • 8 AM - 4 PM
 • Прим. д-р Димче Бошковски
5 Slots Available
Booking a ticket
21 Nov

Неврологија

 • 9 AM - 12 AM
 • Проф. д-р Методи Чепреганов
5 Slots Available
Booking a ticket
21 Nov

Физикална медицина

 • 9 AM - 5 PM
 • д-р Атанас Василев
5 Slots Available
Booking a ticket
21 Nov

Ревматологија

 • 9 AM - 8 PM
 • Проф. д-р Александар Пушевски
5 Slots Available
Booking a ticket
21 Nov

Неврологија

 • 12 AM - 8 PM
 • Прим. д-р Лидија Марковска
5 Slots Available
Booking a ticket
21 Nov

Стоматологија

 • 12 AM - 8 PM
5 Slots Available
Booking a ticket
21 Nov

Хирургија

 • 12 AM - 8 PM
 • Проф. д-р Мирче Симеонов
5 Slots Available
Booking a ticket
21 Nov

Психологија

 • 12 AM - 8 PM
 • Зоран Костов
5 Slots Available
Booking a ticket
21 Nov

Радиологија

 • 2 PM - 8 PM
 • Проф. д-р Миодраг Врчаковски
5 Slots Available
Booking a ticket
21 Nov

Неврологија

 • 5 PM - 8 PM
 • Проф. д-р Методи Чепреганов
5 Slots Available
Booking a ticket
22 Nov

Гинекологија

 • 8 AM - 2 PM
 • д-р Дејан Огненовиќ
5 Slots Available
Booking a ticket
22 Nov

Кардиологија / Интерна медицина

 • 8 AM - 3 PM
 • д-р Жарко Јанковски
5 Slots Available
Booking a ticket
22 Nov

Неврологија

 • 8 AM - 3 PM
 • Прим. д-р Лидија Марковска
5 Slots Available
Booking a ticket
22 Nov

Хирургија

 • 8 AM - 3 PM
 • Проф. д-р Мирче Симеонов
5 Slots Available
Booking a ticket
22 Nov

Оториноларингологија

 • 8 AM - 3 PM
 • д-р Сања Николова
5 Slots Available
Booking a ticket
22 Nov

Дерматовенерологија

 • 8 AM - 3 PM
 • д-р Емилија Минова
5 Slots Available
Booking a ticket
22 Nov

Офталмологија

 • 8 AM - 4 PM
 • д-р Роза Ангелова
5 Slots Available
Booking a ticket
22 Nov

Радиологија

 • 8 AM - 4 PM
 • д-р Славчо Кусакатски
5 Slots Available
Booking a ticket
22 Nov

Стоматологија

 • 8 AM - 4 PM
5 Slots Available
Booking a ticket
22 Nov

Хирургија

 • 8 AM - 4 PM
5 Slots Available
Booking a ticket
22 Nov

Медицина на труд

 • 8 AM - 4 PM
 • д-р Нада Тасевска
5 Slots Available
Booking a ticket
22 Nov

Психологија

 • 8 AM - 4 PM
 • Зоран Костов
5 Slots Available
Booking a ticket
22 Nov

Анестезиологија

 • 8 AM - 4 PM
 • Прим. д-р Димче Бошковски
5 Slots Available
Booking a ticket
22 Nov

Неврологија

 • 9 AM - 12 AM
 • Проф. д-р Методи Чепреганов
5 Slots Available
Booking a ticket
22 Nov

Физикална медицина

 • 9 AM - 5 PM
 • д-р Атанас Василев
5 Slots Available
Booking a ticket
22 Nov

Ревматологија

 • 9 AM - 8 PM
 • Проф. д-р Александар Пушевски
5 Slots Available
Booking a ticket
22 Nov

Ортопедија

 • 10 AM - 4 PM
 • Спец. д-р Марија Јакимова
5 Slots Available
Booking a ticket
22 Nov

Психијатрија

 • 12 AM - 8 PM
 • д-р Симеон Могилевски
5 Slots Available
Booking a ticket
22 Nov

Хирургија

 • 3 PM - 8 PM
 • Спец. д-р Елизабета Асенова
5 Slots Available
Booking a ticket
22 Nov

Неврологија

 • 5 PM - 8 PM
 • Проф. д-р Методи Чепреганов
5 Slots Available
Booking a ticket