fbpx

Sherbime

ZGJIDHNI MIRËN PËR SHËNDETIN TUAJ

| Mbrojtje primare shëndetësore |

Mbrojtje primare shëndetësore

- Mbrojtje shëndetësore me mjekë të përgjithshëm – mjeku amzë
- Stomatologji – stomatologu amzë
- Pediatri
- Gjinekologji dhe akusheri – gjinekologu amzë
- Laborator biokimik me aparaturë më bashkëkohore

| Mbrojtje shëndetësore e organizuar për tërë famlijen |

Mbrojtje shëndetësore e organizuar për tërë famlijen

``Neuromedika`` me përvojën e saj shumëvjeçare është poliklinika e parë, e cila është promotor i idesë për mbrojtje shëndetësore të organizuar për tërë familjen.

| Mjekësia e punës |

Mjekësia e punës

- Kontrollime periodike sistematike për ndërmarrjet.
Kandidatë për shoferë (kategori A, B, C, D, E)
shoferë profesionalë
instruktorë
taksistë
për punësim dhe aftësi për punë
për punë në anije

| Diagnostikim me pajisje më kualitative dhe më bashkëkohore |

Diagnostikim me pajisje më kualitative dhe më bashkëkohore

- Rezonanca magnetike – 1,5 tesla
- Tomografi kompjuterike – 64-slajs
- Mamografi dhe EKO e gjinjve
- Rëntgen-diagnostikim
- Diagnostikim ultratingujsh
- 4D Diagnostikim ultratingujsh
- EEG (elektroencelografi)
- EMG (elektrimiografi)
- EKG me 12 kanale

Vetëm në poliklinikën ``Neuromedika``, pacientët nga tërë territori i Republikës së Maqedonisë kanë mundësi ta rrethojnë dhe ta kompletojnë procesin e tij diagnostik-terapeutik në një vend, duke i vizituar qendrat e poliklinikës ``Neuromedika`` për:
- Epilepsi (epileptolog, EEG, CT, NMR)
- Sëmundje të gjinjve (kirurg, ekografi, mamografi, citodiagnostikim)
- Sëmundje të shtyllës kurrizore (ortoped, neurolog, RTG, CT, NMR, terapi fizikale)

| Shërbimi 24-orësh me vizitë në shtëpi, vizitë specialistike në shtëpi dhe transport sanitar |

Shërbimi 24-orësh me vizitë në shtëpi, vizitë specialistike në shtëpi dhe transport sanitar

``Neuromedika`` është spital e vetëm private e cila pacientëve u ofron kujdes mjekësor 24 orë në ditë. Vizitat në shtëpi dhe transporti sanitar kruhen me makina ambulante të pajusura në mënyrë më bashkëkohore, dy prej të cilave kanë pajisje të veçantë për transport të të sëmurëve me sëmundje më të rënda, edhe si të sëmurëve jashtë Republikës së Maqedonisë.

| Shërbime specialistike |

Shërbime specialistike

- Psikiatri
- Psikologji
- Dermatologji dhe venerologji
- Kirurgji dhe trajtime operative
- Neurologji me EMG (elektromiografi)
- Neurologji dhe epileptologji me EEG (elektroencelografi)
- Kirurgji orale
- Oftalmologji
- Mjekësi fizikale
- Reumatologji
- Mjekësi interne
- Kardiologji
- Nefrologji
- Otorinolaringologji me audimetri
- Radiologji
- Ortopedi dhe Eko i këllqeve
- Pulmoalergologji dhe testime për alergji