fbpx

Kirurgji

General Information
Our doctors
Working Schedule

Аftësi profesionale

 Proçedura operative në Ezofag

 •  Resekcione ezofagogastrike me krijimin e vazhimësisë me zorrën e hollë-ezofagointestinoplastikë
 • Ezofagogastroplastikë te dëmtimet korozive në Ezofag
 • Mënjanimi i tumorëve benignje në ezofag me enukleacione
 • Shërimi i lëndimëve në ezofag
 • Krijimi i Oesophagostomi-së

 Proçedurat operative gastrike/stomak

 •  Resekcione dytretëshe gastrike  Bilroth I dhe II
 • Gjysmëresekcione gastrike me vagatomi selektive(Harkins I dhe II)
 • Gastrektomi dhe gastrektomi të zgjeruar me disekcione të gjëndrave limfatike deri te tr.coeliacus me oesophagojejunoastomosis Roux-“Y”
 • Feeding gastrostomi
 • Resekcione në segmente në stomak/gaster
 • Shërimi i lëndimëve në stomak/gaster
 • Proçedura operative te perforimet në stomak
 • Kemoragji akute në stomak/gaster
 • Ulcerët kemoragjik dhe ulcerët perforativ

 Proçedura operative te rrugët bilijare

 •  Cholecystectomia
 • Choledocholitotomii me T-drenazë
 • Choledochoduodeno anastomozë
 • Choledochojejuno  anastomozë
 • Hepaticojejuno anastamozë
 • Cholecystojejuno anastomozë

 Proçedurat operative në mëlçi

 • Abscessi në mëlçi
 • Cista e ehinokokus
 • Shërimi i lëndimëve në mëlçi
 • Lobektomia e majtë
 • Resekcione në segmente
 • Metastazektomi 

Proçedurat operative në duoden

 • Lëndime në duoden
 • Divertikula
 • Proçese tumoroze në ampulën e Vaterit

 Proçedurat operative në pankreas

 • Pseudocista në pankreas
 • Splenopankreatektomia distale
 • Pankreatektomia totale dhe subtotale
 • Duodenopankreatektomia cefalike-proçedura operative-Wipple
 • Proçedura të tjera për derivacione në pankreas

 Proçedura operative te zorrët e holla-të gjitha llojet e proçedurave

 Proçedura operative në zorrën e trashë

 • Resekcione
 • Hemikolektomija e majtë dhe e djathtë
 • Kolektomi
 • Proktokolektomi

Operacione laparaskopike

 • Holecistektomia laparaskopike-mënjanimi i fshikëzës së tëmthit në mënyre laparaskopike
 • Splenektomia laparaskopike-mënjanimi i splinës me mënyre laparaskopike
 • Kernioplastika laparaskopike
 • Apendoktomia laparaskopike-proçedurë operative laparaskopikë të zorrës qorre
 • Resekcione laparaskopike të zorrës së trashë
 • Proçedura laparaskopike në zorrën e hollë
 • Proçedura laparaskopike te adneksat

 Proçedura operative në murrin abdominal

 • Hernia ingvinale
 • Hernia umbilikale
 • Hernia Ventrale

 

D-r Bosko Stavreski

Shkollimi, edukimi dhe eksperienca profesionale   Fakulteti i Mjekësisë– Shkup më vitin 1985 Mjekë i përgjithëshëm:2 ve në ambulantën e…