Dr. Dejan Ognjenoviq
Specialist për gjinekologji dhe obstetrikë
Tel: 02 3133 313
E-mail: neuromedica@neuromedica.com.mk / dr.ognenovikj@neuromedica.com.mk

Arsimimi:
Fakulteti i Mjekësisë “Shën Kirili dhe Metodi” në Shkup
Specializim për gjinekologji dhe obstetrikë në Lubljanë, Slloveni

Përvojë pune:

Spitali Neuromedika

Spitali “Pllodnost”

Disa spitale në Republikën e Kosovës

Përsosje profesionale:
Në fushën e gjinekologjisë dhe obstetrikës në Wiesbaden, Gjermani dhe Leven, Belgjikë.