Скопје – Влае

Општи информации
Персонал
Работно време
Локација

Адреса: ул.”Влае” бр.87, Скопје
Тел/факс: + 389 2 204 23 23
E-mail: vlae@neuromedica.com.mk

Услуги и служби

  • Здравствена заштита со лекари од општа пракса – матичен лекар
  • Стоматологија – матичен стоматолог
  • Медицина на труд
  • Периодични систематски прегледи за фирми, сите видови лекарски уверенија.
  • Биохемиска лабораторија со најсовремена апаратура
  • Специјалистички услуги и служби: Орална хирургија, Дерматологија и венерологија, Физикална медицина
  • Домашна посета
  • Специјалистичка домашна посета
  • Санитетски транспорт во земјава и странство