Куманово

Општи информации
Персонал
Работно време
Локација

Адреса: ул.”Тане Горгиев” бр.52, Куманово
Тел/факс: + 389 31 414 033
E-mail: martin@neuromedica.com.mk

Услуги и служби

  • Медицина на труд
  • Периодични систематски прегледи за фирми
  • Консултативни служби и услуги
  • Ревматологија, Неурологија, ЕЕГ, ЕМГ, Кардиологија, Ортопедија, Гинекологија