Кукуш, Грција

Општи информации
Персонал
Работно време
Локација

Адреса: ул.”21 Јуни” број 16, Кукуш, Грција
Тел/факс: + 302 341 022 060
E-mail: neuromedica@neuromedica.com.mk

Услуги и служби

  • Дијагностика
  • Магнетна резонанца, Магнетна резонанца на екстремитети и зглобови, Дензитометрија, Ехо