Битола

Општи информации
Персонал
Работно време
Локација

Адреса: Димитар Илиевски – Мурато бр.26, 7000 Битола
Тел/факс: + 389 47 252 255
E-mail: bitola@neuromedica.com.mk

Услуги и служби

  • Медицина на труд
  • Периодични систематски прегледи за фирми, сите видови лекарски уверенија
  • Биохемиска лабораторија со најсовремена апаратура
  • Специјалистички услуги и служби
  • Интерна медицина
  • Дијагностика
  • Магнетна резонанца (1.2 тесла), 12 канално ЕКГ, Спирометрија, ЕЕГ, ЕМГ, Ултразвучна дијагностика
  • Консултативни служби и услуги
  • Неврологија со епилептологија, Ортопедија и Ехо на колкчиња, Ревматологија, Кардиологија
  • Невропсихијатриски консултативен дијагностичко-терапевтски Кабинет (епилепсии, главоболки и мигрена)