fbpx

Трауматологија

Општи информации
Персонал
Работно време
 • Випрес повреди
 • Гипс-имобилизација во третманот на фрактурите на долниот екстремитет
 • Дисторзија (шинување) на скочен зглоб
 • Компартмент синдроми на мускули
 • Луксации на акромиоклавикуларниот зглоб
 • Луксации на лактот
 • Луксации на пателата
 • Луксации на рамо
 • Повреди на коленото
 • Повреди на мускул
 • Повреди на рачен зглоб
 • Повреди на шаката и прстите
 • Постоперативен третман кај остеосинтезите и индикации за отстранување на остеосинтетскиот материјал
 • Фрактури на кваликула и скапула
 • Фрактури на колено
 • Фрактури на подколеница
 • Фрактури на рбетот
 • Фрактури на ребра и карлица
 • Фрактури на скочен зглоб
 • Фрактури на стопалото
 • Фрактури на фемур
 • Фрактури на хумерус и подлактица
16 Oct

Хирургија

 • 08 - 13
 • Спец. д-р Елизабета Асенова
5 слободни места
Закажете термин
16 Oct

Гинекологија

 • 08 - 14
 • д-р Дејан Огненовиќ
5 слободни места
Закажете термин
16 Oct

Неврологија

 • 08 - 15
 • Прим. д-р Лидија Марковска
5 слободни места
Закажете термин
16 Oct

Кардиологија / Интерна медицина

 • 08 - 15
 • д-р Жарко Јанковски
5 слободни места
Закажете термин
16 Oct

Оториноларингологија

 • 08 - 15
 • д-р Сања Николова
5 слободни места
Закажете термин
16 Oct

Дерматовенерологија

 • 08 - 15
 • д-р Емилија Минова
5 слободни места
Закажете термин
16 Oct

Хирургија

 • 08 - 15
 • Проф. д-р Мирче Симеонов
5 слободни места
Закажете термин
16 Oct

Офталмологија

 • 08 - 16
 • д-р Роза Ангелова
4 слободни места
Закажете термин
16 Oct

Радиологија

 • 08 - 16
 • д-р Славчо Кусакатски
5 слободни места
Закажете термин
16 Oct

Медицина на труд

 • 08 - 16
 • д-р Нада Тасевска
5 слободни места
Закажете термин
16 Oct

Стоматологија

 • 08 - 16
5 слободни места
Закажете термин
16 Oct

Психологија

 • 08 - 16
 • Зоран Костов
5 слободни места
Закажете термин
16 Oct

Анестезиологија

 • 08 - 16
 • Прим. д-р Димче Бошковски
5 слободни места
Закажете термин
16 Oct

Неврологија

 • 09 - 12
 • Проф. д-р Методи Чепреганов
4 слободни места
Закажете термин
16 Oct

Физикална медицина

 • 09 - 17
 • д-р Атанас Василев
5 слободни места
Закажете термин
16 Oct

Ревматологија

 • 09 - 20
 • Проф. д-р Александар Пушевски
5 слободни места
Закажете термин
16 Oct

Хирургија

 • 12 - 20
5 слободни места
Закажете термин
16 Oct

Психијатрија

 • 12 - 20
 • д-р Симеон Могилевски
5 слободни места
Закажете термин
16 Oct

Радиологија

 • 14 - 20
 • Проф. д-р Миодраг Врчаковски
5 слободни места
Закажете термин
16 Oct

Ортопедија

 • 14 - 20
 • Спец. д-р Марија Јакимова
5 слободни места
Закажете термин
16 Oct

Урологија

 • 14 - 20
 • Прим. д-р Воислав Кајевски
4 слободни места
Закажете термин
16 Oct

Неврологија

 • 17 - 20
 • Проф. д-р Методи Чепреганов
5 слободни места
Закажете термин
17 Oct

Гинекологија

 • 08 - 14
 • д-р Дејан Огненовиќ
5 слободни места
Закажете термин
17 Oct

Ортопедија

 • 08 - 14
 • Спец. д-р Марија Јакимова
5 слободни места
Закажете термин
17 Oct

Дерматовенерологија

 • 08 - 15
 • д-р Емилија Минова
5 слободни места
Закажете термин
17 Oct

Оториноларингологија

 • 08 - 15
 • д-р Сања Николова
5 слободни места
Закажете термин
17 Oct

Кардиологија / Интерна медицина

 • 08 - 15
 • д-р Жарко Јанковски
5 слободни места
Закажете термин
17 Oct

Хирургија

 • 08 - 16
5 слободни места
Закажете термин
17 Oct

Радиологија

 • 08 - 16
 • д-р Славчо Кусакатски
5 слободни места
Закажете термин
17 Oct

Медицина на труд

 • 08 - 16
 • д-р Нада Тасевска
5 слободни места
Закажете термин
17 Oct

Офталмологија

 • 08 - 16
 • д-р Роза Ангелова
5 слободни места
Закажете термин
17 Oct

Психијатрија

 • 08 - 16
 • д-р Симеон Могилевски
5 слободни места
Закажете термин
17 Oct

Анестезиологија

 • 08 - 16
 • Прим. д-р Димче Бошковски
5 слободни места
Закажете термин
17 Oct

Неврологија

 • 09 - 12
 • Проф. д-р Методи Чепреганов
4 слободни места
Закажете термин
17 Oct

Физикална медицина

 • 09 - 17
 • д-р Атанас Василев
5 слободни места
Закажете термин
17 Oct

Ревматологија

 • 09 - 20
 • Проф. д-р Александар Пушевски
5 слободни места
Закажете термин
17 Oct

Неврологија

 • 12 - 20
 • Прим. д-р Лидија Марковска
5 слободни места
Закажете термин
17 Oct

Стоматологија

 • 12 - 20
5 слободни места
Закажете термин
17 Oct

Хирургија

 • 12 - 20
 • Проф. д-р Мирче Симеонов
5 слободни места
Закажете термин
17 Oct

Психологија

 • 12 - 20
 • Зоран Костов
5 слободни места
Закажете термин
17 Oct

Радиологија

 • 14 - 20
 • Проф. д-р Миодраг Врчаковски
5 слободни места
Закажете термин
17 Oct

Неврологија

 • 17 - 20
 • Проф. д-р Методи Чепреганов
3 слободни места
Закажете термин
18 Oct

Гинекологија

 • 08 - 14
 • д-р Дејан Огненовиќ
5 слободни места
Закажете термин
18 Oct

Кардиологија / Интерна медицина

 • 08 - 15
 • д-р Жарко Јанковски
5 слободни места
Закажете термин
18 Oct

Неврологија

 • 08 - 15
 • Прим. д-р Лидија Марковска
5 слободни места
Закажете термин
18 Oct

Хирургија

 • 08 - 15
 • Проф. д-р Мирче Симеонов
5 слободни места
Закажете термин
18 Oct

Оториноларингологија

 • 08 - 15
 • д-р Сања Николова
5 слободни места
Закажете термин
18 Oct

Дерматовенерологија

 • 08 - 15
 • д-р Емилија Минова
5 слободни места
Закажете термин
18 Oct

Офталмологија

 • 08 - 16
 • д-р Роза Ангелова
5 слободни места
Закажете термин
18 Oct

Радиологија

 • 08 - 16
 • д-р Славчо Кусакатски
5 слободни места
Закажете термин
18 Oct

Стоматологија

 • 08 - 16
5 слободни места
Закажете термин
18 Oct

Хирургија

 • 08 - 16
5 слободни места
Закажете термин
18 Oct

Медицина на труд

 • 08 - 16
 • д-р Нада Тасевска
5 слободни места
Закажете термин
18 Oct

Психологија

 • 08 - 16
 • Зоран Костов
5 слободни места
Закажете термин
18 Oct

Анестезиологија

 • 08 - 16
 • Прим. д-р Димче Бошковски
5 слободни места
Закажете термин
18 Oct

Неврологија

 • 09 - 12
 • Проф. д-р Методи Чепреганов
4 слободни места
Закажете термин
18 Oct

Физикална медицина

 • 09 - 17
 • д-р Атанас Василев
5 слободни места
Закажете термин
18 Oct

Ревматологија

 • 09 - 20
 • Проф. д-р Александар Пушевски
5 слободни места
Закажете термин
18 Oct

Ортопедија

 • 10 - 16
 • Спец. д-р Марија Јакимова
5 слободни места
Закажете термин
18 Oct

Психијатрија

 • 12 - 20
 • д-р Симеон Могилевски
5 слободни места
Закажете термин
18 Oct

Хирургија

 • 15 - 20
 • Спец. д-р Елизабета Асенова
5 слободни места
Закажете термин
18 Oct

Неврологија

 • 17 - 20
 • Проф. д-р Методи Чепреганов
5 слободни места
Закажете термин
21 Oct

Хирургија

 • 08 - 13
 • Спец. д-р Елизабета Асенова
5 слободни места
Закажете термин
21 Oct

Неврологија

 • 08 - 15
 • Прим. д-р Лидија Марковска
5 слободни места
Закажете термин
21 Oct

Оториноларингологија

 • 08 - 15
 • д-р Сања Николова
5 слободни места
Закажете термин
21 Oct

Хирургија

 • 08 - 15
 • Проф. д-р Мирче Симеонов
5 слободни места
Закажете термин
21 Oct

Дерматовенерологија

 • 08 - 15
 • д-р Емилија Минова
5 слободни места
Закажете термин
21 Oct

Офталмологија

 • 08 - 16
 • д-р Роза Ангелова
5 слободни места
Закажете термин
21 Oct

Радиологија

 • 08 - 16
 • д-р Славчо Кусакатски
5 слободни места
Закажете термин
21 Oct

Стоматологија

 • 08 - 16
5 слободни места
Закажете термин
21 Oct

Медицина на труд

 • 08 - 16
 • д-р Нада Тасевска
5 слободни места
Закажете термин
21 Oct

Психологија

 • 08 - 16
 • Зоран Костов
5 слободни места
Закажете термин
21 Oct

Анестезиологија

 • 08 - 16
 • Прим. д-р Димче Бошковски
5 слободни места
Закажете термин
21 Oct

Неврологија

 • 09 - 12
 • Проф. д-р Методи Чепреганов
5 слободни места
Закажете термин
21 Oct

Физикална медицина

 • 09 - 17
 • д-р Атанас Василев
5 слободни места
Закажете термин
21 Oct

Ревматологија

 • 09 - 20
 • Проф. д-р Александар Пушевски
5 слободни места
Закажете термин
21 Oct

Кардиологија / Интерна медицина

 • 12 - 20
 • д-р Жарко Јанковски
5 слободни места
Закажете термин
21 Oct

Гинекологија

 • 12 - 20
 • д-р Дејан Огненовиќ
5 слободни места
Закажете термин
21 Oct

Психијатрија

 • 12 - 20
 • д-р Симеон Могилевски
5 слободни места
Закажете термин
21 Oct

Хирургија

 • 12 - 20
5 слободни места
Закажете термин
21 Oct

Радиологија

 • 14 - 20
 • Проф. д-р Миодраг Врчаковски
5 слободни места
Закажете термин
21 Oct

Ортопедија

 • 14 - 20
 • Спец. д-р Марија Јакимова
5 слободни места
Закажете термин
21 Oct

Неврологија

 • 17 - 20
 • Проф. д-р Методи Чепреганов
5 слободни места
Закажете термин