fbpx

ФЗО

Специјалистички услуги покриени од ФЗО

Неуромедика соработува со Фондот за здравствено осигурување со што на пациентите им овозможува специјалистички прегледи од повеќе области со упат од матичен доктор.

- Неврологија
- Дерматологија и Венeрологија
- Ортопедија
- Орална хирургија
- Офталмологија
- Физикална медицина
- Интерна медицина
- Кардиологија
- Оториноларингологија
- Психијатрија