fbpx

News

Неуромедика – Ортопедија

– преглед на бебе со ехо дијагностика за стабилитет на колковите

– преглед кај деца од претшколска возраст (рамни стапала, криви стапала)

– деформитети на р’бетен столб (сколиози, кифози)

– дегенеративни промени на зглобови (гонартрози, коскартрози)

– интра-артикуларна апликација на хијалуронски препарати

– автологна терапија на зглобни и мускуло-тетивни заболувања и повреди со Ортокин и ПРП – пункции на зглобови

– конзервативен третман на травматски повреди на мускуло-скелетниот систем

-‘рбетни дегенеративни заболувања и радикулопатии (цервико-брахијалгии, ишијалгии, спондилози, спондилоартози, дископатии)

– конзервативен и оперативен третман на каналикуларни синдроми

– спортски повреди – детекција и лекување

– воспалителни мекоткивни инфекции (флегмони, апсцеси)

– хируршко отстранување на мекоткивни туморски формации (липоми, атероми)

– оперативно лекување на враснат нокт

 – детекција на остеопороза со DXA-дијагностика

– ординирање на ортопедски помагала и нивна апликација

– малигнитети на локомоторен систем (детекција со софистицирани дијагностички процедури МР и КТ)

– специјалистичка домашна посета

Ортопед:

Спец. Д-р Александра Димова

Share this post

Leave a Reply