Проф. д-р Методи Чепреганов

Проф. д-р Методи Чепреганов

Специјалист по невропсихијатрија и епилептологија.
072222827
dr.cepreganov@neuromedica.com.mk

Општи информации
Работно време
Коментари

Образование:
1962 год. Медицински факултет – Скопје;
1968 год. Специјализација по невропсихијатрија на Медицнски факултет – Скопје;
1972-1973 год. Постдипломски субспецијалистички студии во Белгија во Клиниката за Електроенцефалографија;
1974-1975 год. Специјалистички студии по Клиничка Електроенцефалографија во лабараториа и епилептологија LENA во Париз, Франција;
1978 год. Стручно доусовршување за компјутерска томографија во Белгија и Англија;
1994-1996 год. Субспецијализација по анатамна морфологија (компјутерска томографија и магнетна резонанца)

Работно искуство:
Од 1969 год. Клиника за нервни и душевни болести при Медицински факултет – Скопје;
Повеќе од 25 години учествувал во наставата како професор одржувајќи предавања од областа на: Неврологијата и психијатрија со медицинска психологија на студентите на Медицинскиот факултет – Скопје;
Од 2006 год. Болница Неуромедика.

Научно и професионално достигнување:
Објавил над 260 научни трудови и 130 монографии од областа на Неврологијата и епилептологијата меѓу кои издвојуваме: Imagerie des épilepsies, Paris 1996; Neuro-imagerie diagnostique-Epilepsies Paris, 2006; Neuro-imagerie diagnostique-Еpilepsies Paris, 2007; Neuro-imagerie diagnostique-Epilepsies Paris, 2012. Учествувал на бројни европски и конгреси.

Член е на:
Европска асоцијација за клиничка неврофизиологија и епилептологија за земјите од Француско говорно подрачје; Невролошка асоцијација на Франција.
Награден е со орден Palmes Academiques од страна на Првиот министер на Франција во името на Министерството за наука.

23 Sep

Неврологија

 • 09 - 12
 • Проф. д-р Методи Чепреганов
4 слободни места
Закажете термин
23 Sep

Неврологија

 • 17 - 20
 • Проф. д-р Методи Чепреганов
5 слободни места
Закажете термин
24 Sep

Неврологија

 • 09 - 12
 • Проф. д-р Методи Чепреганов
5 слободни места
Закажете термин
24 Sep

Неврологија

 • 17 - 20
 • Проф. д-р Методи Чепреганов
5 слободни места
Закажете термин
25 Sep

Неврологија

 • 09 - 12
 • Проф. д-р Методи Чепреганов
5 слободни места
Закажете термин
25 Sep

Неврологија

 • 17 - 20
 • Проф. д-р Методи Чепреганов
4 слободни места
Закажете термин
26 Sep

Неврологија

 • 09 - 12
 • Проф. д-р Методи Чепреганов
5 слободни места
Закажете термин
26 Sep

Неврологија

 • 17 - 20
 • Проф. д-р Методи Чепреганов
5 слободни места
Закажете термин
27 Sep

Неврологија

 • 09 - 12
 • Проф. д-р Методи Чепреганов
5 слободни места
Закажете термин
27 Sep

Неврологија

 • 17 - 20
 • Проф. д-р Методи Чепреганов
5 слободни места
Закажете термин

Напишете коментар

Погледни Други доктори

Спец. д-р Елизабета Асенова

Специјалист по општа хирургија 070277063 dr.asenova@neuromedica.com.mk

д-р Катерина Сиљаноска

Доктор по стоматологија dr.siljanoska@neuromedica.com.mk

Прим. д-р Воислав Кајевски

Спец. уролог / dr.kajevski@neuromedica.com.mk