Д-р Драгана Костеска

Д-р Драгана Костеска

Доктор по општа медицина

Општи информации
Работно време
Коментари

Напишете коментар

Погледни Други доктори

д-р Жарко Јанковски

Спец. по интерна медицина и кардиологија / dr.jankovski@neuromedica.com.mk

д-р Катерина Сиљаноска

Доктор по стоматологија dr.siljanoska@neuromedica.com.mk