Д-р Симеон Могилевски
Специјалист по психијатрија
Тел: 02 3133 313 / 077857755
E-mail: neuromedica@neuromedica.com.mk / dr.mogilevski@neuromedica.com.mk

Образование:
Дипломиран доктор по медицина на Медицински факултет – Р. Бугарија, 2003 год.
Студии по специјалноста Психијатрија на Медицински факултет-Скопје, 2016год.

Работно искуство:
Oпшт доктор во Брза помош ЗД Кочани
Матичен лекар во Германија
Регионален менаџер за фармацевстка компанија Ангелини-Италија во Бугарија

Работни обврски:
Работи индивидуална и системска психотерапија која ги третира следните состојби:

  • несоници,
  • неврози,
  • пореметувања на исхрана,
  • панични растројства,
  • социјални фобии,
  • школски и др. фобии,
  • пострауматски стресни растројства,
  • анксиозни растројства,
  • депресии,
  • психози.