Д-р Маја Цветкова
Специјалист по стоматологија
Тел: 02 3133 313
E-mail: neuromedica@neuromedica.com.mk / 

Образонавие:
Стоматолошки факултет при УКИМ.
Учество на повеќе семинари и едукации од областа на стоматологијата