Д-р Бошко Ставрески
Специјалист по општа хирургија
Тел: 02 3133 313 / 070237558 / 076404500
E-mail: neuromedica@neuromedica.com.mk / dr.stavrevski@neuromedica.com.mk

Образование и дополнителна едукација: 
Медицински факултет Скопје 1985.год.
Специјализација по Општа хирургија завршил 1995 год.

Работно искуство:

 • 2 години Гарнизона амбуланта Скопје,
 • 4 години Никшиќ, Р. Црна Гора,
 • 2 години Воена болница Скопје,
 • 2 години Клинички центар во Скопје,
 • 1991 – 2002 год. Воена болница Скопје – Дигестивна хирургија,
 • 5 години Шеф на одделот за Езофагогастрична хирургија,
 • 6 години Шеф на одделот за Колоректална хирургија,
 • 2002 – 2004 год. Специјална Болница за Кардиохирургија Филип Втори,
 • 2002.год. ТелАвив, Шиба Медикл Центар, напредна лапароскопска хирургија,
 • 2005 – 2007.год. ПЗУ Ремедика Скопје, Шеф на оддел. за Општа хирургија,
 • 2005.год. Италија, Болница Умберто Уно – Мештре Венеција – Херниопластики со PHS , 3DP мрежички,
 • 2005.год.Швајцарија, ПЗУ Арс Медика – Лугано и ПЗУ Света Ана, Тимска работа и прочување на здравствениот систем на Швајцарија
  Тутлинген – Германија, запознавање со производството на инструменти во фабриките Мartin и AESCULAP, како и работилница за Лапароскопска хирургија во Ескулап Би Брау,
 • 2006.год.Бугарија, Софија, болница Пирогов, Лонго процедура – степлер, за лечење на пролапс на дебелото црево и хемориди од 4-ти степен,
 • 2007 – 2012.год. ПЗУ Др Ставрески, Раковофител на амбуланта за Општа Хирургија, Скопје,
 • 01.2017.год. Специјална болница за Кардиохирургија Филип Втори, Скопје,
 • 02.2017. – 10.2017.год. Гинеколошка болница со Општа Хирургија Бахчеџи Приштина – Косово,
 • 10.2017.год. – 08.2019.год. ПЗУ Еуроиталија Скопје, Медицински директор,
 • Сега од 08.08.2019.год. ПЗУ Неуромедика Скопје, хирург во одделението за Општа хирургија.

Достигнувања:

Во Ноември 2002.год.ја изврши Првата Лапароскопска Спленектомија ( вадење на слезенката ) во Р.Македонија
Консултант во Косово во неколку приватни болници, за Општа и абдоминална хирургија.

13 години лиценциран консултант во Косово во неколку приватни болници за оптша и абдоминална хирургија

Членство :
Македонско Лекарско друштво,
Македонска Лекарска комора,
Лекарска комора на Р. Косово,

Публикации :
Автор на 2 труда: Хируршки семинар за Воени повреди , 8-9.02.2001.год.
Механизам на повредување кај воените повреди,
Абдоминални воени повреди,

Еден од коафторите на:
Интраоператиовни компликации во билијарната хирургија при лапароскопски операции – 5- конгрес на гастроентеролози и хеопатлози 19-21.09.1996.год.
Циста на панкреас – приказ на случај – 5-ти конгрес на гастроентеролози и хепатолози 19-21.09.1996.год.
Третман на акутен билијарен панкреатит – на истиот конгрес
Колоректални анастомози – споредба на мануелни и инструменталнисутури – Прв конгрес на хирурзите на Македонија Охрид, 1995.год.
Предоперативна механичјка припрема и антибиотска профилакса – сначаен фактор за успех во колоректална хриругија
Тотална дуоденопанкреатектомија со радикална десна нефректомија и ретроперитонеална дисекција кај малигни тумор на панкреас со инфилтрација- The Nev Journal of Urology 2013.