Новости

Д-р. Бошко Ставрески, специјалистот по општа хирургија, нов член на тимот на Болница Неуромедика

Специјалист по општа хирургија со долгогодишно работно искуство низ многу реномирани Европски болници, автор и коавтор на многу стучни трудови и експерт во својата област се само дел од обележјата на специјалистот по општа хирургија, д-р. Бошко Ставрески, новиот член на тимот стручни хирурзи во Одделот за Хирургија.

Целата професионална биографија можете да ја погледнете на http://bit.ly/2jUITDL

Специјалист хирург д-р. Бошко Ставрески во Одделот за Хирургија при Болница Неуромедика ќе ги извршува следните интервенции:

Оперативни интервенции на хранопроводник

 • Езофагогастрични ресекции со воспоставување континуитет со тенко црево – Oesophagointestionoplastica
 • Езофагогастропластики при корозивни оштетувања на хранопроводникот
 • Енуклеации на бенигни Тумори на храниопроводникот
 • Згрижување на повреди на хранопроводникот
 • Креирање на Езофагостоми

Оперативни интервенции на желудник

 • Двотретински ресекции на желудникот ( Billroth I,II)
 • Хемиресекции на желудникот со суелективна и супраселективна ваготомија
 • Гастректомија и проширена гастректомија
 • Гастростоми за исхрана, ( класиќно и лапароскопски )
 • Сегментални ресекции на желудникот
 • Згрижување на повреди на желудник
 • Интервенции при перфорација на желудник
 • Акутни крварења од желудник
 • Крваречки и перфорирани улкуси

Оперативни интервенции на жолчни опатишта

 • Холецистектомија – отстранување на жолчната кеса – класично и лапароскопскии
 • Отстранување на камчиња од главниот жолчен канал
 • Сите типови на билиодигестивни анастомози

Оперативни интервенциио на црниот дроб

 • Абсцеси на црниот дроб
 • Ехинококови цисти
 • Згрижување на повреди на црниот дроб
 • Лева лобектомија
 • Сегментални ресекции на црниот дроб
 • Метастазектомии

Оперативни интервенции на дванаестопалачното црево

 • Повреди на дуоденумот
 • Дивертикули
 • Бенигни и малигни Тумори на Ватеровата папила

Оперативни интервенции на панкреас

 • Псеудоцистио на панкреас
 • Дистална спленопанкреатектомија
 • Субтотална и тотална панкреатектомија
 • Дуоденопанкреатектомија цефалика – Виплова операција
 • Деривациони интервенции на панкреас

Сите видови на оперативни интервенции на Тенките црева

Оперативни интервенции на Дебело црево

 • Ресекции
 • Десна и лева хемиколектомија
 • Тотална колектомија
 • Проктоколектомија

Оператиовни интервенции на абдоминалните ѕидови

 • Препонски кили
 • Папчани кили
 • Вентрални кили
 • Слабински кили

Оперативна реконструкција на аналниот сфинктер со 100 % континентност во тек на целиот живот

Лапароскопски интервенции

 • Отстранување на жолчната кеса
 • Отстранување на слезенката
 • Третман на сите видови на кили
 • Отстранување на слепо црево
 • Ресекции на дебело црево
 • Ресекции на Тенките црева
 • Решавање на Ахалазија
 • Решавање на Хијатална хернија
 • Интервенции на аднексите ( цистични формации на овариум, процеси на туба утерина)
 • Решавање на интраабдоминални абсцеси, земање на биоптички материјал

Искусната хируршка екипа на Одделот за Хирургија ги изведуваат сите хируршки интервенции, од наједноставни до најсложени. Интервенциите се вршат во модерни и современо опремени сали со најсовремена опрема и инструменти, во асептични услови и притоа се користат најсовремени средства за стерилизација и дезинфекција, се со цел обезбедување на оптимална заштита од инфекции на пациентите и здравствените работници.

   

Пред и по оперативните зафати пациентите се сместени во соби и апартмани кои се луксувзно опремени со најсовремени кревети и апарати се со цел побрзо и подобро опоравување.

       

 

За да ја закажете вашата консултација или преглед јавете се на 02 3133 313 или на neuromedica@neuromedica.com.mk

Сподели

Напишете коментар