Новости / Спец. Д-р Славчо Кусакатски - специјалист радиолог

2018-08-10

Спец. Д-р Славчо Кусакатски - специјалист радиолог 

ОБРАЗОВАНИЕ:

1992 год. - Специјализација по радиодијагностика - УКИМ Медицински Факултет - Скопје
1984 год. - Доктор по медицина - УКИМ Медицински Факултет - Скопје

РАБОТНО ИСКУСТВО:

Од Јуни 2016 е во работен однос во Неуромедика во одделот на радиологија. Освен класична РТГ дијагностика работи и на целата програма од КТ дијагностика како и на МР дијагностика – неурорадиологија.  
Во тек на работниот стаж на РТГ при Воена болница Скопје работи на одделот за интервентна радиологија – инвазивна ангиографија, потоа на одделот за КТ каде бил и раководител на отсекот. 

Има земено учество на бројни семинари, конгреси работилници во земјата и странство, како и на едукативни школи како што се школата за КТ во Нови Сад, школата за МРИ во Сремска Каменица, Нови Сад и други.

 

Назад