Новости / Неуромедика - Психологија и Психијатрија

2018-03-05

 

 

Психолошко тестирање: 

- Тестови на личност

- Тестови на интелигенција

- Тестови за органицитет


Индивидуална и системска семејна психотерапија:

-  Потешкотии кои можат да се појават кај децата во предучилишна и училишна возраст

- Потешкотии кои можат да се појават кај младите во адолесцентниот период

- Посттрауматско стресно растројство

- Панични напади, несоница, анксиозни растројства, депресии, неврози, психози


Брачна психотерапија


Фармакотерапија


Тим на доктори:

Спрец. Д-р Симеон Могилевски - Психијатар

Д-р Анета Начевска - Психолог

 

Назад