Новости / Неуромедика - Ортопедија

2017-12-20

- преглед на бебе со ехо дијагностика за стабилитет на колковите

- преглед кај деца од претшколска возраст (рамни стапала, криви стапала)

- деформитети на р'бетен столб (сколиози, кифози)

- дегенеративни промени на зглобови (гонартрози, коскартрози)

- интра-артикуларна апликација на хијалуронски препарати

- автологна терапија на зглобни и мускуло-тетивни заболувања и повреди со Ортокин и ПРП - пункции на зглобови

- конзервативен третман на травматски повреди на мускуло-скелетниот систем

-‘рбетни дегенеративни заболувања и радикулопатии (цервико-брахијалгии, ишијалгии, спондилози, спондилоартози, дископатии)

- конзервативен и оперативен третман на каналикуларни синдроми

- спортски повреди - детекција и лекување

- воспалителни мекоткивни инфекции (флегмони, апсцеси)

- хируршко отстранување на мекоткивни туморски формации (липоми, атероми)

- оперативно лекување на враснат нокт

 - детекција на остеопороза со DXA-дијагностика

- ординирање на ортопедски помагала и нивна апликација

- малигнитети на локомоторен систем (детекција со софистицирани дијагностички процедури МР и КТ)

- специјалистичка домашна посета

 

Ортопеди:

Проф. Д-р Ѓорѓе Зафироски

 

Спец. Д-р Александра Димова

Назад